Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура рекламної агенції та функції її підрозділів
Читайте также:
 1. C) СТРУКТУРА (ЭЛЕМЕНТЫ) ГРАЖДАСНКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
 2. Cтатичні члени класів і статичні класні функції
 3. Cтатичні члени класів і статичні класні функції
 4. HABITUS», «СТРУКТУРАЦИЯ», «САМОРЕФЕРЕНЦИЯ».
 5. I. Понятие и структура основных фондов.
 6. I. Структура социологии, её объект, предмет, метод и функции.
 7. I. Сущность и структура личности
 8. II. СТРУКТУРАЛИЗМ А.Р. РЭДКЛИФФ-БРАУНА
 9. Адаптивная структура управления
 10. Административно-юрисдикционный процесс: понятие, черты, структура
 11. Административные правоотношения: понятие, сущность и источники. Основные черты административного правоотношения. Структура административного правоотношения.
 12. Архитектура и структура компьютера

 

Те, яким чином агентство організовує свої служби, відділення й штат, може значною мірою варіюватися залежно від його розміру, видів рекламних програм, які воно проводить, і від того, чи є воно місцевим, регіональним, загальнонаціональним або міжнародним.

У малих агентствах повсякденною діяльністю звичайно керує власник або директор, що також може відповідати й за розвиток бізнесу. Із клієнтом в основному контактують менеджери з рекламних програм або рекламні агенти. Керівник рекламної програми може також розробляти художню концепцію для клієнтів і навіть складати тексти.

Художні роботи виконуються художниками агентства, самостійною студією або позаштатним художником-дизайнером. Більшість малих агентств мають виробничо-диспетчерський відділ або особу, що виконує ці функції. У штаті також є фахівець із придбання місця або часу в інформаційних засобах, однак у зовсім малих агентствах обов'язок забезпечення програми рекламним місцем або часом полягає на менеджера цієї програми.

У середніх і великих агентствах організаційна структура звичайно буває більш офіційно оформленою й побудованою за системою відділів або груп.

Під час організації за відділами кожна із численних служб агентства - обслуговування рекламних програм, художніх робіт, маркетингових послуг й адміністративних, функціонує як самостійний відділ.

Кожен відділ покликаний належним чином виконувати свої специфічні функції. Керівник рекламної програми підтримує контакти із клієнтом, художній відділ складає тексти й компонує рекламу, відділ маркетингових послуг здійснює підбір інформаційних засобів і т.д.

Кожна із цих систем має свої переваги. Варто вибирати ту організаційну структуру, що дозволяє агентству найбільше дієво, ефективно й прибутково реалізовувати свої послуги.

Відділ роботи з клієнтами. У цьому відділі працюють менеджери по роботі з клієнтами. Вони безпосередньо контактують з рекламодавцем, вивчають його потреби, особливості рекламованого продукту, оформлюють юридичну та фінансову документацію, планують рекламні заходи, організовують виробництво рекламного продукту, керують діяльністю інших працівників рекламної агенції, зайнятих в рекламній кампанії клієнта, здійснюють контроль рекламної діяльності, стежать за дотриманням планів рекламної кампанії, термінів проведення тих або інших рекламних заходів, дотриманням бюджету рекламної кампанії. Як правило, відділ по роботі з клієнтами очолює начальник відділу (старший менеджер, керівник).

Творчий відділ. Головні функції творчого відділу – це створення рекламних ідей, розробка творчих концепцій і втілення рекламних ідей у візуальній, музичній і вербальній формах. Очолює творчий відділ креативний директор. Під його керівництвом працюють дизайнери (їх ще називають арт-директорами), копірайтери, композитори, художники, фотографи та інші творчі працівники.Відділ медіапланування та медіабаінгу. Очолює відділ фахівець, якого називають медіа-директором. Менеджери, що працюють у відділі, займаються закупівлею місця і часу в засобах масової інформації – медіаносіях, тобто медіабаінгом. До їх обов’язків також входить розробка медіаплану, що є складовою рекламного плану. Задача медіапланувальників – знайти такий варіант розміщення реклами в ЗМІ, який би дозволив донести рекламну інформацію до цільової аудиторії з найменшими витратами. До функцій менеджерів відділу також відносять розміщення реклами в ЗМІ, контроль виходу рекламних повідомлень, проведення медіадосліджень.

Виробничий відділ. До його функції належить створення рекламного продукту (виготовлення зовнішньої реклами, телевізійних роликів, поліграфічної продукції та ін.) Проте, навіть великі рекламні агенції не можуть володіти абсолютно усіма виробничими потужностями і кадровими ресурсами для виготовлення усіх видів реклами. Тому виробничий відділ використовує також зовнішні ресурси (постачальників послуг) за договорами, для того, щоб виконати будь-яке замовлення рекламодавця, реалізувати найскладніші рекламні кампанії. Наявність власної виробничої бази здатна значною мірою здешевити рекламний продукт.

Відділ досліджень. Мета відділу – забезпечити потрібною інформацією рекламну кампанію рекламодавця на всіх її етапах. Результати досліджень використовують при формулюванні цілей і завдань рекламної кампанії, створенні рекламної ідеї, позиціонуванні продукту, виборі рекламних засобів і методів для досягнення цілей рекламної кампанії, оцінці ефективності рекламної кампанії та ін. У відділі працюють психологи, соціологи, лінгвісти, аналітики, експерти. При проведенні досліджень використовують різні засоби і методи – опитування, фокус-групи, дослідницькі експерименти, тести і т. п.

Функції відділу планування часто виконують менеджери відділу по роботі з клієнтами.

В структурі великої рекламної агенції можуть бути також відділи, що забезпечують ефективність внутрішнього функціонування: адміністративний відділ, бухгалтерія, фінансово-господарський відділ, відділ кадрів та ін.

 

Література: [6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30]

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 880; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.