Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Т. Парсонс




К. Поппер

Системний

Тоффлер Е.

Х рр. ХХ ст.

М. Вебер

Г. Спенсер

3. В. Парето

 

(……)

14. Хто з вчених вважається родоначальником політичної соціології:

1. Н. Макіавеллі

3. Г. Лассуел

 

(……)

15. Теорією і порівняльним дослідженням політичної культури займалися:

1. Р. Дарендорф і Л. Козер

2. Р. Даль і А. Лейпхарт

3. Г. Алмонд і С. Верба

 

(……)

16. Теорією і емпіричним дослідженням демократії займалися:

1. Р. Дарендорф і Л. Козер

2. Р. Даль і А. Лейпхарт

3. М. Дюверже і Д. Сарторі

 

(……)

17. Теорією і емпіричним дослідженням політичних аспектів соціального конфлікту займалися:

1. Р. Дарендорф і Л. Козер

2. Д. Істон і С. Ліпсет

3. М. Дюверже і Д. Сарторі

 

(……)

18. Теорією і емпіричним дослідженням політичного поля займався:

1. С. Роккан

2. П. Бурдьє

3. Г. Лассуел

 

(……)

19. Теорією і емпіричним дослідженням електоральної поведінки займалися:

1. П. Лазарсфельд і С. Роккан

2. Д. Істон і С. Ліпсет

3. М. Дюверже і Д. Сарторі

 

(……)

20. Теорією і порівняльним аналізом політичних систем займалися:

1. П. Лазарсфельд і С. Роккан

2. Д. Істон і С. Ліпсет

3. Б. Грушин і Д. Гавра

 

(……)

21. До якої політичної доктрини відносяться суспільно-політичні напрямки – «жетулізм», «перонізм» та «апризм»:

1. екологізм

2. популізм

3. пацифізм

4. теологія визволення

 

(……)

22. Жуан Домінго Перон відноситься до представників/авторів якої політичної доктрини:

1. антиглобалізм

2. комунізм

3. популізм

4. теологія визволення

 

(……)

23. «Біхевіоралістична революція» в політичній науці почалася в :

1. 30-х рр. ХХ ст.

2. 40-х рр. ХХ ст.

4. 60-х рр. ХХ ст.

 

(……)

24. «Троянда в руці» є символом якого політичного руху ХХ ст.:

1. екологізму

2. міжнародного комуністичного

3. пацифізму

4. соціал-демократії

 

(……)

25. Теорія «залежності» є своєрідною теоретико-політичною відповіддю на формулювання та реалізацію якої теорії:

1. біхевіоралізму

2. модернізації

3. раціонального вибору

4. структуралізму

 

(……)

26. Який із зазначених нижче авторів не відноситься до представників структурного функціоналізму:

1. Дюркгейм Е.

2. Мертон Р.

3. Парсонс Т.

 

(……)

27. Який метод політичної соціології полягає у поділі об’єкта дослідження на складові і вивчення зв’язків між ними ?

2. порівняльний

3. структурно-функціональний

4. історичний

5. математичний

(……)

28. Прогностична функція політичної соціології полягає у відповіді на питання:

1. Якою є соціально-політична дійсність?

2. Чому відбулись соціально-політичні процеси?

3. Яких можна очікувати результатів соціально-політичних процесів?

4. З якої причини виникли дані явища?

 

(……)

29. Хто із вказаних дослідників розробив ідею «відкритого суспільства»?

1. М. Вебер

2. Т. Парсонс

3. Л. Козер

5. Р. Міхельс

 

(……)

30. Вкажіть автора роботи «Система сучасних суспільств»

1. Д. Істон

2. Г. Алмонд

4. М. Вебер

 

 

(……)

31. Теорія походження держави, яка ґрунтується на ідеї божественного створення держави з метою реалізації загального блага


1. патріархальна

2. насильницька

3. теологічна

4. органічна

 


 

(……)

32. Сукупність різноманітних державних структур, що забезпечують економічні, соціальні, політичні та правоохоронні функції це:


1. політична система суспільства


2. орган держави

3. механізм держави

 

(……)

33. Колектив службовців, чиновників, який є структурним елементом апарату держави, це:


1. політична система суспільства





Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 875; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.