Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: М'язи, фасції і топографія пояса верхньої кінцівки та плеча. Пахвова ямка. Аналіз рухів у плечовому суглобі

ЗАНЯТТЯ 27

Актуальність теми: Знання будови та топографії м’язів пояса верхньої кінцівки та плеча в нормі є надзвичайно важливим для практичної медицини, так як дає можливість діагностувати патологічні зміни в цій ділянці, зміщення кісток при вивихах та прогнозування зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів поясу верхньої кінцівки;

б) початок, прикріплення, функції м’язів поясу верхньої кінцівки;

в) розподіл фасцій і їх утворень в ділянці поясу верхньої кінцівки;

г) класифікацію м’язів плеча;

д) початок, прикріплення, функції м’язів плеча;

е) фасції плеча;

є) топографію передньої ділянки плеча;

ж) топографію задньої ділянки плеча;

з) анатомічну будову пахвової ямки;

к) анатомічні утворення передньої стінки пахвової ямки;

л) анатомічні утворення задньої стінки пахвової ямки: трьохсторонній і чотирьохсторонній отвори;

м) аналіз рухів у плечовому суглобі.

 

ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати м’язи і фасції поясу верхньої кінцівки;

б) промацувати м’язи, що утворюють рельєф плечової ділянки;

в) відпрепарувати і показати м’язи і фасції плеча;

г) відпрепарувати і показати пахвову ямку;

д) провести аналіз рухів у плечовому суглобі з вказанням м’язів, які приймають участь у цих рухах;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть

а) анатомічну будову і функцію м’язів пояса верхньої кінцівки;

б) фасції пояса верхньої кінцівки;

в) анатомічну будову і функцію м’язів плеча;

г) фасції плеча;

д) топографію плеча;

е) анатомічну будову пахвової ямки і порожнини;

є) аналіз рухів у плечовому суглобі.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Класифікація м’язів поясу верхньої кінцівки.

2. М’язи поясу верхньої кінцівки, початок, прикріплення, функції.

3. Фасції поясу верхньої кінцівки.4. Класифікація м’язів плеча.

5. М’язи плеча, початок, прикріплення, функції

6. Фасції плеча.

7. Топографія передньої ділянки плеча.

8. Топографія задньої ділянки плеча.

9. Пахвова ямка і пахвова порожнина, анатомічна характеристика.

10. Пахвова порожнина, будова стінок.

11. Вміст пахвової порожнини.

12. Анатомічні утворення передньої стінки пахвової порожнини, характеристика.

13. Анатомічні утворення задньої стінки пахвової порожнини, характеристика.

14. Аналіз рухів у плечовому суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів поясу верхньої кінцівки та м’язів плеча. На живому демонструють їх проекцію на верхню кінцівку. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено m. deltoideus?

 

A. 3

B. 2

C. 29

D. 10

E. 4

 

2. Яким номером на малюнку позначено m. subscapularis?

A. 6

B. 2

C. 9

D. 10

E .4

 

3. Яким номером на малюнку позначено m. coracobrahialis?

A 22

B. 21

C. 9

D. 10

E.4

 

 

4. Яким номером на малюнку позначено caput breve m. bicipitis brahii?

 

A 23

B. 21

C. 9

D. 10

E.25

 

5. Яким номером на малюнку позначено m. brahialis?

 

A 12

B. 13

C. 9

D. 10

E.4

 

6. Яким номером на малюнку позначено m. teres major?

A 18

B. 13

C. 9

D. 10

E.4

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено caput laterale m. tricipitis brahii?

 

A 3

B. 2

C. 9

D. 10

E.4

 

 

8. Яким номером на малюнку позначено m. teres minor?

A 19

B. 20

C. 9

D. 10

E.4

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено m. supraspinatus?

A. 2

B. 20

C. 9

D. 10

E. 4

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено caput longum m. tricipitis brahii?

 

1) 17

2) 19

3) 20

4) 16

5) 15

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м’яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?

A. Двоголового м’яза плеча

B. Дельтовидного м’яза

C. Великого круглого м’яза

D. Найширшого м’яза спини

E. Великого грудного м’яза

 

2. Чоловік 42 років звернувся до медпункту з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об’єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м’язів ймовірно ушкоджені у хворого?

A. M. brachialis, m. biceps brachii.

B. M.biceps brachii, m. anconeus.

C. M.coracobrachialis, m. supraspinatus.

D. M. deltoideus, m. infraspinatus.

E. M. deltoideus, m. biceps brachii.

 

3. Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м’яза може це викликати?

A. Musculus triceps brachii

B. Musculus biceps brachii

C. Musculus brachialis

D. Musculus coraco-brachialis

E. Musculus subscapularis

 

4. Хворий з ножовим пораненням верхньолатеральноі ділянки плеча не може відвести руку до горизонтальної площини. Який із м'язів пошкоджено?

A. Дельтоподібний

B. Двоголовий

C. Плечовий

D. Трьохголовий

E. Дзьобоподібно-плечовий

 

5. Який м’яз не приймає участі в утворенні foramen quadrilaterum?

A. M. biceps brachii

B. M. triceps brachii

C. M. subscapularis

D. M. teres major

E. M. teres minor

 

6. У потерпілого вогнепальне поранення передньої стінки пахвової ямки. Які м’язи можуть бути пошкоджені при цьому?

A. Великий та малий грудні м’язи

B. Дельтоподібний та дзьобо-плечовий м’язиC. Двоголовий м’яз плеча і плечовий

D. Передній зубчатий і підлопатковий м’язи

E. Великий та малий круглі м’язи

 

7. Внаслідок травми плеча в ділянці верхнього горбика плечової кістки хворий скаржиться на неможливість повернення плеча назовні. Забій яких м’язів у хворого?

A. M.infraspinatus i m.teres minor

B. M. supraspinatus i m. teres major

C. M.subscapularis i m. coracobrachialis

D. M.deltoideus i m. supraspinatus

E. M. teres major i m. teres minor

 

8. Де розташований чотирибічний отвір?

A. На задній стінці пахвової ямки

B. В поперековій ділянці

C. Під пахвинною зв'язкою

D. На передній стінці пахвової ямки

E. В діафрагмі

 

9. Які м'язи утворюють трибічний отвір?

A. Малий і великий круглі, триголовий м'яз плеча

B. Триголовий м'яз плеча і трапецієподібний

C. Передній зубчастий, малий грудний, найширший м'яз спини

D. Плечовий, плечо-променевий, двоголовий м’яз плеча

E. Ліктьовий, коротка головка двоголового м'яза плеча

 

10. Який канал є на плечі?

A. Канал променевого нерва

B. Серединний

C. Канал зап’ястка

D. Пахвинний канал

E. Привідний канал

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1691; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.