Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розв'язок диференційного рівняння з метою визначення швидкості осадження


 

 

Приведемо рівняння до безрозмірного вигляду. Для цього розділимо всі його частини на

 
 


Домножимо всі члени рівняння на безрозмірне співвідношення

 

 

(2.2.1)

 

В кожному доданку викреслюємо символи диференціювання і напрямку (заміна n на неорієнтований в певному напрямку лінійний розмір l).Почнемо з другого члена:

(2.2.2)

 

де

постійна ,яка залежить від форми частинки ,і називається коефіцієнтом форми частинки

(2.2.3)

 

Безрозмірний комплекс (2.2.3) називають числом Рейнольда.

Він характеризує гідродинаміку потоку і є відношенням інерційних сил до сил тертя. Для зручності використовують обернене значення.

 

(2.2.4)

 

Аналогічним шляхом з першого доданку рівняння (2.2.1) отримаємо:

 

(2.2.5)

 

Домножимо вираз (2.2.4) на Re2 і отримаємо число Архімеда:

(2.2.6)

 

Воно характеризує відношення різниці сил тяжіння і виштовхуючих до виштовхуючих сили.

 

Третій доданок рівняння (2.2.1) являє собою параметричний критерій ρтг враховуючий співвідношення густин твердої частинки і рідини. Оскільки співвідношення густин враховується числом Архімеда, в рівнянні подібності, що описує процес осадження частинки, цей параметричний критерій самостійно звичайно не включають. Крім цього коефіцієнт форми частинки розміщують при числі Архімеда.

Таким чином за допомогою теорії подібності з диференційного рівняння (2.1.4) отримано критеріальне рівняння, що описує процес осадження частинок:

 
 

 


Для практичних розрахунків використовують наступні формули для різних режимів руху частинок:

 
 

- ламінарний при Re< 1. 85, YАг < 33

 
 
(2.2.8)


(2.2.9)
 
 

-перехідний при 1.85 < Rе <=500 , або 33 < YАг<83·10 3

 

-турбулентний при Rе > 500 , або y × Аг > 8× 103

(2.2.10)

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Диференційне рівняння осадження частинок під дією сили тяжіння | Визначеннч швидкості осадження частинок пі дією сили тяжіння

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 241; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.