Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: Вивчення топографії ходу розподілу гілок має велике значення для розуміння варіантної анатомії кровоносних судин з


ТЕМА: «ЧЕРЕВНА АОРТА, ТОПОГРАФІЯ, БІФУРКАЦІЯ. ПРИСТІНКОВІ ТА ПАРНІ НУТРОЩЕВІ ГІЛКИ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, ДІЛЯНКИ КРОВОПОСТАЧАННЯ, АНАСТОМОЗИ. ВНУТРІШНЬООРГАННЕ КРОВОНОСНЕ РУСЛО НИРКИ».

ЗАНЯТТЯ № 101.

Актуальність теми: Вивчення топографії ходу розподілу гілок має велике значення для розуміння варіантної анатомії кровоносних судин з точки зору еволюційного розвитку плечової, ролі судин в регуляції функції органів та обґрунтуванні можливості притискання черевної аорти з метою зупинки кровотечі.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) початок, хід і топографію черевної аорти;

б) початок, хід, топографію поперекових артерій, розподіл їх гілок, ділянки

кровопостачання, анастомози;

в) початок, хід, топографію, ділянки кровопостачання та анастомози нижньої діафрагмальної артерії;

г) початок, хід, топографію, ділянки кровопостачання та анастомози середньої надниркової артерії;

д) початок, хід, топографію ниркової артерії, розподіл її гілок, ділянки кровопостачання, анастомози;

е) внутрішньоорганне кровоносне русло нирки;

є) початок, хід, топографію, яєчкової (яєчникової) артерії, розподіл її гілок, ділянки кровопостачання, анастомози;

ж) анастомози черевної аорти.

Вміти:

а) показати черевний відділ аорти;

б) показати пристінкові гілки черевного відділу аорти;

в) показати парні нутряні гілки черевного відділу аорти;

- намалювати схему кровопостачання нирки, її «чудесної артеріальної сітки».

 

 

4. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

5. Вивчіть:

а) хід і топографію черевної аорти;

б) топографію та розподіл пристінкових (парієтальних) гілок черевної аорти;

в) топографію та розподіл парних нутряних (вісцеральних) гілок черевної аорти;

г) артеріальні анастомози черевної аорти;

д) внутрішньоорганне кровоносне русло нирки.

6. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Повторити:

а) будову стінок черевної порожнини;

б) будову органів черевної порожнини;

в) будову, топограф, особливості кровопостачання органів черевної порожнини;г) будову і топографію яєчка;

д) будову і топографію яєчника.

 

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Черевна аорта, початок, хід, топографія, поділ.

2. Поділ гілок черевної аорти.

3. Пристінкові гілки черевної аорти.

4. Нижня діафрагмальна артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Поперекові артерії, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

6. Кровопостачання стінок черевної порожнини.

7. Парні нутряні гілки черевної аорти.

8. Середня наднирникова артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Ниркова артерія, початок, хід, топографія, розподіл гілок.

10. Кровопостачання наднирників.

11. Кровопостачання нирки.

12. Фільтраційний бар‘єр нирки.

13. Яєчкова артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

14. Яєчникова артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

15. Кровопостачання яєчка та яєчника.

16. Анастомози гілок черевної аорти.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обсяг самостійної роботи на занятті. Завдання для самостійної позааудиторної роботи | 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.