Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Поперековий відділ симпатичного стовбура і черевний відділ блукаючого нерва


ТЕМА: «Поперековий відділ симпатичного стовбура і черевний відділ блукаючого нерва. Іннервація органів черевної порожнини».

ЗАНЯТТЯ № 15.

Актуальність теми: Знання будови вегетативної нервової системи її розподіл у черевній порожнині має велике значення при вивченні інервації внутрішніх органів черевної порожнини. А також взабезпеченості цілісності організму, інтеграції його функціональних систем.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) будову, топографію вузлів поперекового відділу симпатичного стовбура;

б) прегангліонарні гілки поперекового відділу симпатичного стовбура;

в) сірі сполучні та поперекові вісцеральні гілки поперекового відділу симпатичного стовбура;

г) хід, поділ, топографію блукаючого нерва у черевному відділі;

д) хід, топографію, гілки переднього блукаючого стовбура;

е) хід, топографію, гілки заднього блукаючого стовбура;

є) джерела утворення, топографію, вузли, гілки черевного (сонячного) сплетення;

ж) вторинні вегетативні сплетення черевної порожнини, похідні черевного сплетення, класифікація;склад, топографію, вузли, прегангліонарні та постгангліонарні гілки «сонячного сплетення»;

з) склад аортального сплетення;

и) непарні вегетативні сплетення черевної порожнини, склад, топографію;

і) склад, топографію верхнього брижового сплетення;

ї) склад, топографію нижнього брижового та міжбрижового вегетативних сплетень;

й) парні вегетативні сплетення черевної порожнини, склад, топографію;

к) інтраорганні сплетення органів черевної порожнини, клітини Догеля І і Догеля ІІ.

Вміти:

а) показати поперекову частину симпатичного стовбура;

б) показати черевний відділ блукаючого нерва;

в) показати передній блукаючий стовбур;

г) показати задній блукаючий стовбур;

д) показати вузли черевного сплетення.

 

1. Будова, топографія поперекової частини симпатичного стовбура.

2. Сірі сполучні та вісцеральні гілки поперекового відділу симпатичного стовбура.

3. Топографія і гілки переднього блукаючого стовбура.

4. Топографія і гілки заднього блукаючого стовбура.5. Класифікація вегетативних сплетень черевної порожнини.

6. Джерела формування черевного (сонячного) сплетення.

7. Будова, топографія черевного сплетення, гілки

8. Характеристика непарних вегетативних сплетень черевної порожнини.

9. Аортальне, верхнє та нижнє брижові вегетативні сплетення, будова, топографія, гілки.

10. Характеристика парних вегетативних сплетень черевної порожнини.

11. Внутрішньоорганні вегетативні сплетення, клітини Догеля І, Долгеля ІІ.

12. Шлунок, будова, топографія, іннервація.

13. Печінка, будова, топографія, іннервація.

14. Товста кишка, будова, топографія, іннервація.

15. Тонка кишка, будова, топографія, іннервація.

16. Підшлункова залоза, будова, топографія, іннервація.

17. Нирка та сечоводи, будова, топографія, іннервація.

18. Наднирники, будова, топографія, іннервація.

Повторити:

а) будову шлунка, тонкої, товстої кишки, печінки, підшлункової залози;

б) будову нирок, сечоводів;

в) хід, топографію, гілки черевної аорти.

 

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Будова, топографія поперекової частини симпатичного стовбура.

2. Сірі сполучні та вісцеральні гілки поперекового відділу симпатичного стовбура.

3. Топографія і гілки переднього блукаючого стовбура.

4. Топографія і гілки заднього блукаючого стовбура.

5. Класифікація вегетативних сплетень черевної порожнини.

1. Джерела формування черевного (сонячного) сплетення.

2. Будова, топографія черевного сплетення, гілки

3. Характеристика непарних вегетативних сплетень черевної порожнини.

4. Аортальне, верхнє та нижнє брижові вегетативні сплетення, будова, топографія, гілки.

5. Характеристика парних вегетативних сплетень черевної порожнини.

6. Внутрішньоорганні вегетативні сплетення, клітини Догеля І, Долгеля ІІ.

7. Шлунок, будова, топографія, іннервація.

8. Печінка, будова, топографія, іннервація.

9. Товста кишка, будова, топографія, іннервація.

10. Тонка кишка, будова, топографія, іннервація.

11. Підшлункова залоза, будова, топографія, іннервація.

12. Нирка та сечоводи, будова, топографія, іннервація.

13. Наднирники, будова, топографія, іннервація.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом | Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.