Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Захист від виробничого пилу

Виробничим пилом називають тверді часточки речовини розміром від декількох десятків до долі мікрометрів, які літають у повітрі робочої зони, повільно осідають на поверхні і покриття.

За походженням виробничий пил класифікують на органічний, неорганічний та змішаний.

За розмірами (дисперсністю) розрізняють видимий пил, мікроскопічний та ультрамікроскопічний. Видимий пил має розміри більші 10 мкм, мікроскопічний – від 10 до 0,25 мкм, а ультрамікроскопічний – менше 0,25 мкм.

В залежності від хімічного складу і властивостей, розміру часток, загальної концентрації у повітряному середовищі, ступеню вибуховості пилу і часу перебування працівника в робочій зоні визначається ступінь несприятливої дії на його організм.

Запилена атмосфера робочої зони обумовлює зменшення видимості, засмічення очей, органів дихання, шкіри на відкритих частинах тіла. А це у свою чергу викликає подразнення і захворювання зазначених органів. Захворювання органів дихання, обумовлені великим вмістом пилу у легенях називають пневмоконіоз. А його найтяжча форма отримала назву – силікоз. Виникає силікоз при тривалому диханні в атмосфері, насиченій пилом із двуокислами кремнія (SiO2). Працівники, які займаються роботами, пов’язаними з обробкою азбесту, при недотриманні правил гігієни праці можуть захворіти азбестозом. Розвиток талькозу можливий від талькового пилу, сидероз – від сидеритового, а баритоз – від баритового пилу.

Пилоутворення супроводжує процеси гірничорозвідувальних робіт (буріння шпурів, вибухові роботи, прибирання, ручне перенесення і перевезення породи), можливе також при пневматичному бурінні свердловин з продувкою стисненим повітрям, під час відбору і обробці проб гірських порід.

Для уникнення або зменшення несприятливих наслідків пилу потрібно застосовувати різноманітні заходи виробничої санітарії і дотримуватися правил гігієни праці. Найефективнішим заходом для боротьби з пилом є вентиляція. Із приміщення, гірнипрохідницького забою тощо пил усувається методом витяжки. При цьому одночасно замість засміченого подається чисте повітря. Забруднене повітря фільтрується і очищеним спрямовується в атмосферу.Буріння шпурів супроводжується подачею води до породоруйнуючого бурового інструменту і таким чином надходження пилу зменшується до мінімуму.

При проведенні вибухових робіт у підземній виробці в області вибуху створюється водяний туман. Частки пилу при взаємодії з часточками водяного пару злипаються і швидше осідають.

Для зменшення кількості пилу при навантаженні відбитих вибуховим методом гірських порід їх попередньо змочують обливаючи водою з допомогою спеціальних зрошувачів. У процесі вантажних і очисних робіт по мірі висихання змочування підірваних порід продовжується.

Для зменшення кількості пилу при роботі дробильних машин, шліфувального обладнання у приміщеннях цехів застосовується вентиляційне устаткування, зрошення водою, вологе прибирання тощо. Крім того, при шліфуванні гірських порід і мінералів здійснюється охолодження шліфувального інструменту струменем води і таким чином частки пилу з відпрацюванню водою спрямовуються до очисної системи.

Для контролю ступеня запиленості використовуються спеціальні прилади. Сутність їх роботи полягає у вимірюванні співвідношення маси пилу, який осідає на фільтрі приладу за певний час і об’єму забрудненого повітря, прокачаного через фільтр.

Працівники, задіяні на роботах в умовах високого ступеню запиленості робочого місця в обов’язковому порядку повинні використовувати засоби індивідуального захисту: респіратори чи навіть протигази. При концентраціях пилу, які перевищують допустимі норми, застосовуються додаткові заходи, в тому числі і лікувально-профілактичні, спрямовані на збереження і відновлення здоров’я працівників.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Шкала шумів | Дія радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання на живі організми і радіаційний захист

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 877; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 2. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 3. Біометричний захист інформації ї
 4. Блискавкозахист.
 5. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 6. Види виробничого освітлення
 7. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 8. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру
 9. Виробничі травми,професійні захворювання,нещасні випадки виробничого характеру.Класифікація нещасних випадків
 10. Виробничого персоналу
 11. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 12. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.