Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення вартості торгового патенту

При патентуванні підприємницької діяльності особливе значення набуває визначення вартості торгового патенту. Згідно із Закону України «Про патентування підприємницької діяльності» (далі Закон України) вартість торгового патенту повинна враховувати вид діяльності та місто її здійснення. Торговельна діяльність, яка здійснюється в містах багато -людних, буде приносити прибуток значно більше, ніж у малолюдних, тому вартість патенту враховує місто розташування торговельного комплексу.

Тому у Законі України передбачена плаваюча ставка вартості торгового патенту, при чому вартість торгового патенту на здійснення торгівельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Ст. 3 п. 4 Закону України передбачає, що вартість торгового патенту за календарний місяць встановлюється в наступних межах:

на території міста Києва, обласних центрів – від 60 до 320 гривень;

на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів – від 30 до 160 гривень;

на території інших населених пунктів – до 80 гривень.

У разі, коли пункти продажу товарів розташовані в курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за торговий патент, але не більше 320 гривень за календарний місяць.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному, а оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.

У тому випадку, коли суб’єкт здійснює торговельну діяльність виключно з використанням товарів вітчизняного виробництва, що зазначені у п. 6 – 9 ст. 3 Закону України, він має придбати пільговий патент. У разі придбання пільгового торгового патенту суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі 25 гривень за весь термін дії торгового патенту.

У разі здійснення суб’єктом підприємницької діяльності діяльності з надання побутових послуг вартість торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місце знаходження об’єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг і встановлюється в межах таких граничних рівнів:

на території міста Києва, обласних центрів – від 60 до 320 гривень;

на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів – від 30 до 160 гривень;

на території інших населених пунктів – до 80 гривень.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу | Та наслідки його порушення

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 386; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.