Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Опитувальник Колер для вивчення ступеня задоволення пацієнта своїм функціонуванням у різних сферах

Опитувальник для вивчення ставлення до хвороби та лікування

Опитувальник А.І. Сердюка для вивчення самооцінки соціальної значущості хвороби

Опитувальник для вивчення ступеня усвідомлення пацієнтом психологічних механізмів свого захворювання

ІІ. Психодіагностичне дослідження

1. Методика „Психологічна діагностика типів ставлення до хвороби” (ТОБОЛ)

Мета: виявити типи психічного реагування на соматичне захворювання.

Опис та інтерпретація результатів:

Типи реагування на захворювання: гармонійний, ергопатичний, анозогнозичний, тривожний,

іпохондричний, неврастенічний, меланхолійний, апатичний, сенситивний, егоцентричний, паранояльний, дисфоричний.

1а. Методика ЛОБИ (ленінградський опитувальник бєхтерєвського інституту)

Мета: виявити типи психічного реагування на соматичне захворювання.

Опис та інтерпретація результатів:

Типи реагування на захворювання: гармонійний, тривожний, іпохондричний, меланхолійний, апатичний, неврастенічний, обсессивно-фобічний, сенситивний, егоцентричний, ейфорійний, анозогнозичний, ергопатичний, паранояльний.

Мета: виявити провідні інтрапсихічні конфлікти особистості, що проявляються при соматичному захворюванні.

Опис та інтерпретація результатів:

Мета: визначити рівень впливу хвороби на різні сфери соціального функціонування пацієнта та ті сфери, які найбільше страждають від захворювання.

Опис та інтерпретація результатів:

Сфери соціального функціонування: відчуття втрати сили та енергії, погіршення відносин у сім’ї, відмова від задоволень, погіршення відносин на роботі, обмеження вільного часу, неможливість зробити кар’єру. зниження фізичної привабливості, формування почуття неповноцінності, обмеження спілкування, матеріальна шкода.

Мета: виявити характерні для пацієнта різновиди установок до лікування або мотивацію до лікування; визначити домінуючий різновид мотивації (установки до лікування).

Опис та інтерпретація результатів:

Результати повинні бути представлені у відсотковому співвідношенні установок (мотивацій) та зображені графічно у вигляді стовідсоткової гістограми або інших різновидів діаграм: установка на досягнення інсайту, установка на зміну поведінки, установка на досягнення симптоматичного полегшення, установка на отримання „вторинного виграшу” від хвороби (включаючи перебування в лікарні), інша мотивація (включаючи пасивну позицію).

Мета:

Опис та інтерпретація результатів:

6. Клінічний опитувальник для виявлення та оцінки невротичних станів (К.К. Яхіна, Д.М. Менделєвича) (Менделевич.с. 399-404)

Мета:

Опис та інтерпретація результатів:

Висновки

Повинні містити обов’язково наступні складові:- характеристика ВКХ на основі її структури

Структура ВКХ: сенситивный, отражающий локальные боли и расстройства; эмоциональный; рациональный; мотивационный, или волевой, связанный с сознательными целенаправленными действиями по преодолению болезни.

ВКХ как система психической адаптации больного к своему заболеванию, имеющую в своей основе механизмы психологической защиты и совладания –которая создается в защитных целях, для ослабления интенсивности негативных переживаний, связанных с болезнью, компенсации чувства вины, стыда, агрессии.

- шляхи, способи і техніки корекційної роботи з цим хворим

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1063; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.