Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

У клініку госпіталізований хворий з отруєнням. Встановлено, що в печінці порушені механізми детоксікаці. Які з органел гепатоцитів в першу чергу обумовили цей стан?

Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?

Клітину обробили речовиною, блокуючею процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?

Чим представлений основний матрикс цитоплазми?

Яку функцію виконує цитоцентр в клітині що ділиться?

Забезпечує цитотомію

Руйнує каріолему

*Утворює ахроматинове веретено

Спіралізує хромосоми

Руйнує ядро

*Гіалоплазмою

Каріоплазмою

Основною речовиною

Щільними гранулами

 

ТЕСТИ ІЗ БАНКУ ДАНИХ КРОК -1* - тести із банку Крок-1 2006-2007

 

A. * Ресинтез АТФ

B. Синтез мітохондріальних білків

C. Окислювальне фосфорилювання

D. Інтеграція функціональних білкових молекул

E. Фрагментація крупних мітохондрій на менші

2. У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести секреторні гранули:

A. * До включень

B. До мікрофіламентів

C. До лізосом

D. До екзоцитозних вакуолей

E. До гранулярної ендоплазматичної сітки

A. *Синтез білку (трансляція).

B. Синтез білку (транскрипція).

C. Синтез вуглеводів.

D. Синтез ліпідів.

E. Синтез мінеральних речовин.

A. *Гранулярна ендоплазматична сітка

B. МітохондріїC. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

A. Агранулярна ендоплазматична сітка ( ЄПС)

B. Мітохондрії

C. Гранулярна ендоплазматична сітка (ЄПС)

D. Комплекс Гольджі

E. Рібосоми

A. Лізосом

B. Мітохондрій

C. Полісоми

D. Ендоплазматичної сітки

E. Клітинного центру

A. *Центросома

B. Глікокалікс

C. Пластичний комплекс

D. Мікрофібріли

E. Мітохондрії

8. У дитини (7-ми років) із вродженою хворобою у клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?

A. *Лізосом

B. Рибосом.

C. Гранулярної ендоплазматичної сітки.

D. Мітохондрій.

E. Пероксисом.

A. Гранулярної ендоплазматичної сітки

B. Агранулярної ендоплазматичної сітки

C. Мітохондрій

D. Комплексу Гольджі

E. Лізосом

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Які функції виконує цитоцентр в клітині яка не ділиться? | Високий рівень основного обміну без гіпертироїдизму може бути проявом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2184; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 2. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків
 3. Аналіз рентабельності та ділової активності
 4. Валютний курс та фактори, що впливають на його рівень
 5. Взаємозв’язок і взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний об’єм національного виробництва .
 6. Високий рівень основного обміну без гіпертироїдизму може бути проявом
 7. Вміст цукру в крові людини і деяких тварин
 8. Групи крові сільськогосподарських тварин.
 9. Епідемія — масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.
 10. Законигідродинаміки. Фактори, що впливають на рух крові
 11. Заходи зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності на поліграфічних підприємствах

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.