Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 19. Структура та склад служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Послідовність здійснення дій при проектуванні організаційної структури, в т.ч

Послідовність здійснення дій при проектуванні організаційної структури, в т.ч. контролінгу

Тема 17.Формування цілісної функції та елементів системи контролінгу

Послідовність дій при проектуванні системи контролінгу, яки націлений на досягнення певної мети (цілі) можна викласти у вигляді певної таблиці, див. табл. 15.

Таблиця 15

Види дій Зміст дій
Розподіл підприємства на сфери діяльності виділення горізонтальних блоків, тобто видів діяльності, що виконуються лінійними підрозділами Виділення вертикальних блоків, тобто видів діяльності, що виконуються штабнимипідрозділами
Співвідношення повноважень різних посад цілі менедженів різних рівнів: деталізація підрозділів для заьезпечення ефективності спеціалізації, підвищення кваліфікації керівників
Делегування повноважень конкретним посадовим особам розробка положень про функціональні відділи та служби, розробка посадових інструкцій менеджерів різних рівнів, розробка посадових інструкцій працівників відділів та служб

Основні вимоги щодо служби контролінгу на підприємстві:

- повнота отримання необхідної інформації від всіх служб,

- можливість та повнота збору необхідної додаткової інформації,

- впровадження власних процедур збору аналітичних даних на постійній основі (розробка системи внутрішньої звітності з виділенням - центрів збору інформації, показників, строків подання звітності, форми звітності та методи узагальнення даних),

- можливість швидкого надання даних до відома вищого керівництва підприємства,

- незалежність від інших служб, можливо, підпорядкування першії особі.

 

Тема 18. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

В залежності від масштабів підприємства, завдань перед керівництвом та інших факторів, можуть бути наступні види організації служби контролінгу:

- створення в корпорації служби контролінгу, яка підпорядкована адміністратору з контролінга, має відділи контролінгу у кожному підприємстві корпорації;

- створення окремого підрозділу з контролінгу у складі декількох осіб;

- покладання виключних функцій контролера на одну особу;

- виконання функцій контролінгу, за сумісництом на менеджера, або виконання таких функцій самим власником.

Як виняток, можливо залучення до виконання таких функцій фахівців з іншої організації (консалтингова, бухгалтерська, аудиторська фірма).

 

Cтруктура та склад служби контролінгу на підприємстві можуть мати наступний вигляд:

- керівник служби контролінгу (менеджер з контролінгу),

- контролер-куратор цехів,

- контролер- спеціалист з управлінського обліку,- контролер- спеціалист з аналізу інвестиційних проектів,

- контролер -спеціалист з інформаційних систем.

Основними інформаційними потоками на підприємстві в системі контролінгу можна вважати наступні:

- кон`юнктура ринку,

- інновації в галузі техніки, технології конкурентів,

- формування портфелів замовлень,

- поведінка споживачив товарів,

- цінова політика конкурентів,

- вимоги покупців і постачальників,

- зміни на ринку капіталів,

- фінансовий стан підприємства,

- дослідження сильних та слабких сторін конкурентів та своїх власних,

- розрахунок головних співвідношень:

- якість - ціна

- витрати - випуск

- продуктивність - заробітна плата

- заготівля матеріалів - транспорті витрати.

Узагальнення результатів роботи контролера:

- розробка варіантів альтернативних рішень

- формування показників, формування аналітичних таблиць,

- обгрунтування пропозицій із вирішення певних проблем підприємства - ціноутворення, оптимизація документообігу та ін.,

- контроллер сам не приймає управлінське рішення, але він забезпечує (власника) менеджера інформацією та дає оцінку й поради щодо ухвалених рішень

Сутністю контролінгу є

- керування і регулювання господарської та фінансової дяільності та використання системи одержання та опрацьовання інформації про техніко-економічні показники підприємства;

- систематична та конструктивна діяльність керівників та органів управління підприємства;

- заключна (завершальна) стадія процесу керування підприємством;

- складова частина процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень.

Основні вимоги щодо рівня професійних знань та навичків фахівця з контролінгу - контролера можна викласти у вигляді наступної таблиці, див. табл. 16.

Таблиця 16

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 176; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.