Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Практичне заняття №8

Завдання №5

Дайте відповіді на питання:

  1. які м’язи у людини розвинуті більше, ніж у ссавців? Поясніть причини відмінностей

 

 

  1. чи повинні відрізнятись та за якими ознаками фізичні вправи для дівчат та юнаків

 

 

  1. які групи м’язів розрізняють на стегні?

 

  1. який м’яз є розгиначем гомілки?
  2. Назвіть основні процеси, які визначають наявність і тривалість латентного періоду при ізометричному одиночному скороченні м’язового волокна, зумовленому його прямим подразненням.

 

  1. Чи однаковою буде тривалість латентного періоду одиночних скорочень м’яза, коли він підіймає вантажі з різною масою?

 

 

  1. Яким чином змінюватиметься амплітуда одиночних скорочень м’язового волокна, якщо під впливом кофеїну в цьому волокні збільшиться період активації? Чому?

 

Висновки:

Примітки та оцінка викладача ______

 

Дата

Тема:Травна система. Загальна анатомія травної системи. Топографія та будова порожнини рота, зубів, язика. Будова та значення глотки, стравоходу

Оснащення: таблиці «Травна система», «Органи травної системи», муляжі: глотки, мікроскопи, гістологічні препарати, негатоскоп, рентгенівські знімки, методичне забезпечення: анатомічні атласи, інструкції, дидактичний матеріал (тести, індивідуальні завдання, клініко-ситуаційні завдання, питання, «німі» малюнки).

Конкретні цілі:

Знати:загальну схему будови органів травлення, топографії та будови порожнини рота, зубів, язика, вивчення будови та значення глотки, стравоходу за допомогою анатомічних та гістологічних препаратів, муляжів, анатомічних атласів. Латинські терміни

Вміти:

Здобути практичні навички:

¾ знаходити на муляжах і вологих препаратах основні анатомічні утворення порожнини рота, глотки, стравоходу;

¾ визначати топографію окремих органів травної системи, проекції їх на скелет та на передню черевну стінку;

¾ визначати на муляжах відділи: ротової порожнини, язика, глотки;

¾ показувати на муляжах зів та утворення, що його обмежують;¾ показувати на муляжі місця відкриття вивідних проток під’язикової та піднижньощелепної слинних залоз;

¾ показувати на муляжі місця відкриття вивідної протоки привушної залози в присінку рота. Примітка: Враховувати під час догляду за ротовою порожниною в тяжкохворих!

¾ уміти аналізувати сублінгвальний (під’язиковий) шлях уведення лікарських засобів в організм;

¾ показувати на муляжі положення м’якого піднебіння та надгортанника під час акту ковтання;

¾ складати графологічну структуру будови травного каналу та його окремих відділів;

¾ вирішувати практичні завдання стосовно будови та функцій травної системи.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 475; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.