Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Після імпрегнації солями срібла гістологічного препарату спинномозкового вузла

Читайте также:
  1. Відбудова і розвиток народного господарства України в післявоєнний період. Завершення радянізації західноукраїнських земель.
  2. Грудня 1825 р.Північне товариствопісля смерті Олександра І підняло повстання в Петербурзі. Це призвело до арештів.
  3. Політичне і соціально-економічне становище України після завершений революції та громадянської війни.
  4. При дослідженні поперечно-смугастого м’язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які саме структури зазнали ушкодження?
  5. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького, поділ України на Правобережну і Лівобережну.

Наиболее вероятно появление многополюсных митозов?

Не до двух, а до нескольких полюсов. С нарушением состояния, каких органелл

Опухолевых клетках обнаружены многополюсные митозы - картины расхождения

Женщине 67 лет удалена опухоль матки. При гистологическом исследовании в

И выделяют белковый секрет. Как окрашивается цитоплазма этих клеток?

На препарате виден концевой отдел железы. Известно, что клетки синтезируют

Фосфорилювання. Який клітинний компонент ушкоджується у цьому випадку?

Хвороби, що на молекулярному рівні характеризується ушкодженням окисного

Високий рівень основного обміну без гіпертироїдизму може бути проявом

При гістологічному дослідженні секційного матеріалу (печінки) у хворої 64 років з діагнозом рак голівки підшлункової залози виявлено дифузне розростання сполучної тканини, розширення жовчних протоків, надлишкове накопичення гранул білірубіну в цитоплазмі гепатоцитів та їх некроз. З порушенням структури яких органел пов’язана затримка екскреції білірубіну гепатоцитами?

A * Пластинчастий комплекс

B Лізосоми

C Плазматична мембрана

D Ендоплазматична сітка

E Ядро

A *Мітохондрії

B Мікротрубочки

C Лізосоми

D Комплекс Гольджі

E Пероксисоми

 

A *Базофильно

B Оксифильно

C Не окрашивается

D Метахроматически

E Полихроматофильно

 

A * Центриолей

B Вторичных лизосом

C Гладкой эндоплазматической сети

D Гранулярной эндоплазматической сети

E Пероксисом

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Після імпрегнації солями срібла гістологічного препарату спинномозкового вузла

Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 69; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.28.203
Генерация страницы за: 0.002 сек.