Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні види позакласної роботи з математики та методика організації
Хвилинки цікавої математики розпочинаємо проводити у 1 класі II півріччі. Це ефективний засіб розвитку інтересу учнів до предмету. Вони проводяться епізодично і є складовою різних видів дозвілля (екскурсій, у групі продовженого дня). Тривалість - 10-20 хв.

Завдання повинні відрізнятися від тих, що розглядаються на уроках, розв'язуються усно, цікаві за формою, доступні всім учням, бажано комбінованого змісту (містять ребуси, головоломки, задачі-жарти, віршовані задачі тощо).

Математичний ранок - це свято, яке готують і дорослі і діти. Він сприяє вихованню позитивних рис особистості, характеру учнів, збуджує прагнення більше знати.

У початковій школі бажано провести 5 математичних ранків: один у 2 класі (II півріччя), по 2 у 3 та 4 класах, - і присвятити їх підсумкам вивчення певних розділів програмового матеріалу. Участь беруть учні одного або кількох класів, частіше паралельних. Традиційна форма організації -змагання кількох команд. Важливо заздалегідь прикрасити місце проведення, приготувати призи для переможців, визначити журі.

Математична екскурсія пізнавальний вид діяльності, колективна подорож, похід у природу, музей, на виробництво з метою збагачення (розширення, поглиблення) чуттєвого й логічного пізнання дітей.

Екскурсія обов'язково повинна містити три етапи: підготовчий (вивчення маршруту місцевості, підбір одягу, необхідних речей, ознайомлення з правилами поведінки, та постановка основних навчальних завдань); основний (проведення екскурсії за планом); заключний (після екскурсійна робота по підведенню підсумків, оформленню результатів).

Математичні екскурсії починають проводити з першого класу. Вони містять практичні роботи на місцевості, безпосереднє сприймання об'єктів і явищ, які є засобом формування понять про кількісні відношення і просторові форми (більше, менше, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, між; клумба — це коло, ворота - прямокутник, листочок - схожий на овал.

Математичний гурток -- групове заняття, що допомагає розширенню кругозору учнів у різних областях елементарної математики. Організовується за принципом добровільності.Заняття проводять 1-2 рази на місяць, тривалістю 35-50 хвилин, починаючи з 2 класу. Обов'язково слід розробити програму гуртка, у яку можна включити: вправи і задачі пов'язані з програмним матеріалом, але більш ускладнені; корисні, але ті, що не виконувалися на уроці; позапрограмні питання.

Математична олімпіада - один із видів математичних змагань, який створює умови для вияву азарту, засіб виховання сумлінного ставлення дітей до навчання. У початковій школі має пропедевтичний характер і проводиться на класному та шкільному рівнях, значно рідше - на міжшкільному і районному.

Умови ефективності проведення олімпіад:

- масовість (кожному учневі потрібно дати можливість взяти участь у класній олімпіаді);

- опосередкована та безпосередня участь батьків (допомога при домашньому розв'язуванні "нестандартних" завдань); забезпеченість учителя "задачним матеріалом" (завдання самої олімпіади та підготовчі);

- заохочувальний режим олімпіади (переможцями треба вважати третину школярів, які показали кращі результати і виконали усі завдання, усім учасникам оголошується подяка і даруються листівки);

- поступовість у нарощуванні турів (2 клас - класна, 3 клас - класна, шкільна, 4 клас - класна, шкільна, міжшкільна, районна);

Всі класні олімпіади бажано провести 5-15 квітня, шкільні - 16-25 квітня, міжшкільні - 5-15 травня. Класні олімпіади проводяться на одному уроці математики (5-й урок після 15-20 хвилинного відпочинку), завдання записують на дошці (або друкують на окремих аркушах) у двох варіантах по 6 основних завдань і 1 резервним. Час виконання - 50 хвилин, дозволяється користуватися чернетками, виконувати завдання у будь-якому порядку. Завдання для олімпіад повинні бути різнопланові за характером: Перші завдання присвячують принципам нумерації натуральних чисел у десятковій системі числення.

ДРУГІ пов'язані з поняттям арифметичних дій, алгоритмами їх виконання, правилами порядку виконання.

ТРЕТІ задачі - програмові, але вони містять деяку обставину, що утруднює процес розв'язування: наявність порядкового а не кількісного числівника, непряме збільшення чи зменшення числа, певна нестандартна життєва ситуація тощо.

ЧЕТВЕРТІ задачі -- програмові типові з дещо ускладненою життєвою ситуацією.

П'ЯТІ задачі непрограмові типові задачі дібрані за принципом випереджуючого навчання.

ШОСТІ задачі геометричного змісту: на поділ і складання многокутників, на знаходження периметру і площі прямокутника.

РЕЗЕРВНА задача - логічна: на послідовне вилучення ("переливання", "зважування"), з елементами комбінаторики (комбінації, розміщення, перестановки) та ін.

Математичний конкурс - змагання для виявлення кращого знавця (-ів) математики класу (початкової школи). Проводиться в два етапи - відбірний і заключний. На відбірному турі визначається команда з 5-6 чоловік класу для участі у заключному турі, де всі інші учні класів будуть глядачами. Кожна ко манда обирає капітана, змагання складається не більше як з 9 раундів і має розвантажувальну паузу (номер самодіяльності, музичний запис). Можна організувати захід за принципом телегри "Що? Де? Коли?" (рулетка, конверти із запитаннями, обмеження тривалості обдумування). У кінці конкурсу оголошується команда-переможниця та найрозумніший учасник (той, що набрав найбільшу кількість балів).

Математична вікторина - пізнавальна гра у вигляді запитань і відповідей на теми з різних галузей з математики, мета якої виявити знання і вміння учнів з вивчених розділів, а також розвивати психічні процеси та виховувати інтерес до математики, наполегливість.

Математична газета - самописне періодичне видання, засіб для прищеплення дітям інтересу до математики, виховання кмітливості, логічного мислення, засіб агітації математичного гуртка, висвітлення матеріалів і результатів математичних конкурсів, вікторин.

Математичну газету варто випускати двічі на півріччя і вже з другого класу залучати молодших школярів до її оформлення. В ній слід розміщувати цікаві задачі, головоломки, загадки, ребуси, задачі-жарти, запитальні, віршовані завдання. Газета повинна бути гарно написана, яскраво ілюстрована, з цікавою назвою.

Математичний куточок - спеціально відведене місце класної кімнати, що відображає діяльність учнів у процесі класної і позакласної роботи з математики. У ньому можна виділити такі рубрики: "Кращі зошити", "Що ми вивчаємо?", "Математична газета", "Чи знаєте ви?", "Математична література" та інші.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 349; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.