Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
Вид ризиків Різновид (підвид) ризиків
Форс-мажорні Аварії
Пожежі
Стихійні лиха
Грабежі
Війна
Політичні події
Зміни в законодавстві
Погіршення економічної ситуації
Екологія
Стратегічні Внутрішньобанківські
Кон'юнктурні
Вибору ринкової стратегії
Перекручення напряму розвитку
Стратегічні Неефективних витрат
Втрати управління
Філіальні
Втрати (викрадення інформації)
Поглинання
Впливу
Кадрові
Проектні
Ринкові Нові види діяльності
Портфельні
Невизнання клієнтами послуги
Зниження репутації
Інфляція
Психологічні
Ризик знецінення
Біржові
Прихованого безробіття
Небанківської конкуренції
Посилення вимог клієнтів
Міжнародні Валютні
Регіональні
Переказу
Активних операцій Кредитні
Втрати клієнтів
Міжбанківські
Венчурні
Інвестиційні
Заставні
Нових кредитів
Втрати платоспроможності клієнта
Банкрутства клієнта
Погіршення кон'юнктури
Пасивних операцій Психологічні
Втрати клієнтів
Міжбанківські
Вилучення вкладів
Пролонгації
   
Економічні Погіршення нормативів
Ризик ліквідності
Ризик рентабельності
Процентний (ціновий)
Податки, штрафи
Неузгодженості активних і пасивних операцій
Втрати стійкості
Банкрутства банку
Втрати прибутку
Погіршення фінансового стану
Зниження платоспроможності населення

Середовище банківського маркетингуподіляється на макросередовище та мікросередовище.

Макросередовищескладається з демографічного, економічного, природного, науково-технічного, культурного та політичного.

У свою чергу, мікросередовищеконтролює збалансування внутрішніх та зовнішніх відносин у середовищі банківського маркетингу.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 234; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.