Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні відомості про перенапруги в електроустановках
План лекції

УДАРІВ БЛИСКАВКИ

ЗАХИСТ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК ВІД ПРЯМИХ

ПЕРЕНАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВКАХ.

Контрольні запитання

1.Які причини виникнення коротких замикань?

2.Які наслідки виникнення струмів к.з. в мережі?

3.Які є види коротких замикань?

4.З якою метою розраховують струми к.з. в електричних мережах?

5.Які методи розрахунку струмів к.з. існують?

6.В яких випадках для розрахунку струмів к.з. використовують метод іменованих (практичних) одиниць?

7. В яких випадках для розрахунку струмів к.з. використовують метод відносних (умовних) одиниць?

8.Що таке розрахункова схема мережі?

9.Що таке еквівалентна схема мережі?

10. Як враховується активний опір елементів мережі при розрахунку струмів к.з.?

11. Як визначаються опори окремих елементів мережі?

12. Що таке опір петлі «фаза-нуль»?

13. З якою метою розраховують однополюсний струм к.з. в мережі напругою 0,38 кВ?

14. Що таке струм замикання на землю?

15. Як змінюється фазна напруга на непошкоджених фазах мережі
10 кВ при замиканні однієї фази на землю?

1. Загальні відомості про перенапруги в електроустановках.

2. Загальні відомості про грозу та атмосферні перенапруги.

3. Захист електроустановок від прямих ударів блискавки.

Література: 1. с. 65-88, 202-204; 2 с.49-77,152, 188; 3. ст. 200-210; 4 с. 209-218; 5 с. 308-312; 6. с. 284-300; 7 с.424-438; 8 с.154-158; 9 с.303-322.

 

При нормальних режимах роботи напруга в електроустановках близька до номінальної і не перевищує її більш ніж на 10 %. Але можливе короткочасне значне підвищення напруги в мережі.

Перенапругою називають будь-яке перевищення напруги по відношенню до її номінального значення яке може викликати пошкодження (пробій) ізоляції. В залежності від причини виникнення, перенапруги поділяють на два основних типи: внутрішні та зовнішні.

Внутрішні перенапруги виникають при перемиканнях в мережі (комутаційні перенапруги), при дугових однополюсних замиканнях на землю (ОДЗ) в мережах з ізольованою нейтраллю (дугові перенапруги), при резонансних явищах в мережі (резонансні перенапруги). В окрему групу виділяють перенапруги в колах із вакуумними вимикачами.Перенапруга в мережах, спричинена розрядом блискавки при прямому ударі в лінію (трансформатор), а також індукована (наведена) перенапруга при розряді в безпосередній близькості до лінії (електроустановки), називається зовнішньою або атмосферною перенапругою.

Якщо немає надійного захисту, то розряди блискавки можуть призвести до смертельних уражень людей, пошкоджень апаратури, пожежі.

Комутаційні перенапруги виникають при зміні режиму роботи електроустановки, наприклад при вимкненні короткого замикання, вимиканні і вмиканні навантаження, раптовій значній зміні навантаження. Ці перенапруги виникають в результаті виділення в перехідному процесі накопиченої в електроустановці енергії, яка визначає кратність перенапруги по відношенню до номінальної.

Виникають комутаційні перенапруги при вимиканні кіл змінного струму, що мають індуктивність і ємкість, наприклад при вимиканні струмів холостого ходу трансформаторів, асинхронних двигунів, лінії електропередач та ін. Абсолютна більшість комутаційних перенапруг є високочастотними швидко затухаючими коливаннями (рисунок 9.1) з частотою в десятки й сотні разів більшою ніж частота нормального режиму.

U

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1520; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.