Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рівновага фірми у довгостроковому періоді

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Рівновага фірми у короткостроковому періоді

 

Еластичність кривої попиту фірми залежить від кількості конкурентів на ринку монополістичної конкуренції та ступеня диференціації товару в галузі. Чим більша кількість конкурентів та слабкіша диференціація товару, тим еластичніша крива попиту кожного з них. Чим більший нахил кривої попиту на товар монопольноконкуруючої фірми, тим глибша диференціація товару і тим більший вплив може мати ця фірма на ціну товару.

Крива попиту окремої фірми в умовах монополіс­тичної конкуренції має спадний характер. Її ела­стичність вища, ніж елас­тичність кривої попиту галузі, оскільки на ринку продаються товари-субсти­тути інших фірм. Спадний характер кривої попиту дає фірмі можливість одержати економічний при­буток, мінімізувати збитки та знаходитися в ситуації закриття у короткостроковому періоді.

 

 

Рис. 6.1 Короткострокова рівновага фірми, що максимізує економічний прибуток в умовах монополістичної конкуренції

Рис. 6.2 Короткострокова рівновага фірми, що мінімізує збитки в умовах монополістичної конкуренції

Рис. 6.3 Закриття фірми у короткостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції

Рис. 6.4. Короткострокова рівновага фірми, що отримує нормальний прибуток в умовах монополістичної конкуренції

 

У довгостроковому періоді будь-яка фірма, що виробляє товар на ринку з монополістичною конкуренцією, може збільшити своє виробництво. Можуть з’явитися нові фірми, яких приваблює економічний прибуток. Фірма, збільшуючи випуск, буде оцінювати майбутні прибутки, керуючись правилом MR=LMC

На ринках з монополістичною конкуренцією постійно йде процес інновацій і імітації товарів-конкурентів під своєї маркою (наприклад, варто було одній з фірм, що випускає жувальну гумку, оголосити що її продукція запобігає карієсу, як всі фірми почали імітувати конкурентну стратегію цієї фірми).

Рис. 6.5 Довгострокова рівновага фірми

 

Збільшення кількості продавців у галузі відповідно збільшує у довгостроковому періоді і пропозицію товарів, що приводить до зниження цін на товари. Це відбувається на фоні зміщення кривої пропозиції фірми вправо. Якщо будь-яка фірма одержує економічний прибуток, на цей ринок обов’язково будуть намагатись вийти нові фірми, які зменшать попит на продукцію окремої фірми і обмежуватимуть граничний дохід (MR) від продукції фірми. Тому галузь не може знаходитись у стані рівноваги, поки фірми можуть встановлювати ціни на товар більші, ніж середні витрати (АС) при випуску, що максимізує прибуток.Нехай π(Q) > 0 → S(Q) ↑ → P ↓ → π(Q) ↓ → π(Q) = 0.

Нехай π(Q) < 0 → S(Q) ↓ → P ↑ → π(Q) ↑ → π(Q) = 0.

При довгостроковій рівновазі крива попиту (D) на товар будь-якої фірми в галузі є дотичною до кривої середніх витрат у довгостроковому періоді (LAC). Вільний вхід до галузі не дозволяє фірмам одержувати економічний прибуток у довгостроковому періоді.

Цей же процес може відбуватись і у зворотному напрямку.

 

4. Нецінова конкуренція.

 

На ринку з монополістичною конкуренцією фірми несуть витрати, пов’язані з поліпшенням якості існуючих або з розробкою нових товарів. Фірмам це більш вигідно, ніж конкурувати за допомогою зниження цін. Кожна фірма прагне досягти певного стану стабільності, коли її марка стає синонімом певного іміджу. Фірма прагне довести, що якість товарів відомих марок набагато вища, ніж вартість конкуруючих товарів менш відомих фірм.

Поліпшення якості товарів окремою фірмою дозволяє їй одержувати прибуток певний час, доки її знахідки не будуть скопійованими фірмами-конкурентами. Однак поліпшення товарів бувають лише поверховими, несуттєвими. Як тільки фірма досягає якісних змін на ринку, вона починає рекламну компанію. Реклама, заохочування продавців, презентації та інші заходи щодо просування товарів включаються у витрати реалізації. (Витрати на рекламу у США становлять понад $100 млрд. на рік).

Реклама може впливати на рівень попиту на товар фірми і на цінову еластичність цього попиту. Вона може також впливати на перехресну еластичність попиту стосовно цін на товари конкуруючих фірм. А диференціація продукту пристосовує продукт до споживчого попиту.

Позитивний вплив реклами на обсяг виробництва та середні витрати:

1. Реклама дає інформацію, яка допомагає споживачам робити розумний вибір.

2. Реклама підтримує національну систему зв’язку. Радіо, телебачення, журнали та газети фінансуються частково за рахунок реклами.

3. Реклама стимулює зміну продукту (для того, щоб успішно конкурувати у сфері реклами, фірма повинна поліпшувати свій продукт, щоб забезпечити "підстави для реклами та продажу").

4. Завдяки рекламі фірма може розширити своє виробництво і за рахунок цього отримати більший ефект.

Завдяки переміщенню кривої попиту фірми за рахунок реклами праворуч виробництво буде збільшено з Q1 до Q2. Не дивлячись на те, що витрати на рекламу приведуть до переміщення кривої АС фірми вгору, витрати на одиницю при цьому зменшаться з АС1 до АС2. Більша виробнича ефективність, що викликана ефектом масштабу, більш ніж компенсує збільшення через рекламу витрати на одиницю продукції. Тому споживачі будуть отримувати продукт по більш низькій ціні при наявності реклами, ніж при її відсутності.

Рис. 6.6. Вплив реклами на середні витрати

 

5. Реклама являє собою силу, яка підтримує конкуренцію. Надаючи інформацію про широку різноманітність продуктів, що є замінниками, реклама послаблює монопольну владу.

6. Реклама сприяє повній зайнятості, стимулюючи високі рівні споживчих витрат.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1355; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.