Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання та елементи товарної політики

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

ТЕМА 4

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена й послідовна товарна політика виробника закладає підвалини його ринкового успіху.

Товарна політика – це сукупність засобів впливу на споживача із допомогою товару;

Товарна політика – це система дій підприємства для визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору;

Маркетингова товарна політика – це маркетингова діяльність підприємства, яка пов’язана з реалізацією стратегічних та тактичних заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності товарів та формування товарного портфеля з метою задоволення потреб споживачів та одержання прибутку.

Елементи товарного комплексу (політики):

- асортимент;

- якість та конкурентоспроможність товару;

- марка та упаковка товару;

- сервіс.

Отже, термін „товарна політика" доволі широкий і охоплює різні аспекти продуктової стратегії і тактики підприємства, зокрема виконує наступні завдання:

1. Формування товарного асортименту;

2. Модифікація існуючих виробів;

3. Зняття з виробництва застарілих виробів;

4. Розроблення та запуск у виробництво нових товарів;

5. Забезпечення належного рівня якості та конкурентоспро-можності товару;

6. Створення привабливої упаковки товару;

7. Використання штрих-коду;

8. Розроблення ефективної товарної марки, її офіційна реєстрація;

9. Організація ефективного сервісу;

10. Надання фірмою гарантії;

11. Визначення умов поставки тощо.

Все це в комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики фірми, спрямованої на максимальне задоволення потреб своїх цільових споживачів.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1622; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.