Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запитання для самоперевірки. Міжнародна товарна стратегія

Міжнародна товарна стратегія

Міжнародна товарна стратегія - маркетингові заходи щодо товарної складової і маркетингового комплексу, зумовлені особливостями зарубіжного ринку і етапом розвитку фірми [2].

Стратегія незмінності товару обумовлює використання теорії життєвого циклу товару і міжнародного маркетингу. Згідно з теорією ЖЦТ, у різних країнах одночасно один і той же товар перебуває на різних стадіях життєвого циклу, тому країни-новатори, які були єдиними експортерами на світовому ринку, стають нетто-імпортерами, а країни-послідовники з імпортерів перетворюються в експортерів, посідаючи на ринку місце країн-новаторів.

У залежності від різних ознак стратегія адаптації товару має декілька видів. Хоча поширення в невідомому виді і має визначені вигоди, надмірна стандартизація може призвести до втрати конкурентних переваг у порівнянні з визначеним видом адаптації, що зможе забезпечити більшу відповідність товару місцевим умовам і відповідну реакцію споживачів.

Стратегія розробки нового товару є найскладнішою, однак саме нові товари, що вдало об'єднали потреби ринку і потенційні можливості фірми, забезпечують їй довгострокові конкурентні переваги. Розробка нового товару звичайно проходить такі етапи: висунення ідей, вибір найбільш перспективних з них, оцінка і порівняння відібраних ідей за системою створених критеріїв, створення цільових груп для розробки нових товарів, експериментальної розробки й організація розробки “установчої” партії, ринковий тест товару, доопрацювання виробу, серійне виробництво. Кожна зі стадій вимагає різних витрат часу, організаційних зусиль, обсягів фінансування. Однак найважливішим є маркетингова підтримка процесу розробки нового товару на всіх етапах з метою прийняття обґрунтованого й ефективного рішення щодо продовження чи призупинення розробки.

1. Охарактеризуйте типи маркетингового комплексу.

2. Перелічить стадії стандартизації міжнародного маркетингового комплексу.

3. Дайте визначення товару “ринкової новизни”.

4. Як виглядає процедура розробки нового товару?

5. Дайте характеристику видів товарної політики.

6. В чому особливість стратегії адаптації продукції?

7. Охарактеризуйте процес формування та віртуального підприємства.


ТЕМА 10. ТОВАРОРУХ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ

 

План

1. Організація товароруху на закордонних ринках.

2. Торгова мережа як елемент каналу розподілу.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 307; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.