Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ

Серед заходів державного примусу у сфері внутрішніх справ вирізняється адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Він застосовується насамперед для попередження рецидиву злочинів на основі Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (1994 р.) і є системою тимчасових примусових профілактичних заходів спостережень і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб:

— засуджених до позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше рази до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства (підставою для встановлення адміністративного нагляду в цьому разі є матеріали, що свідчать про вперте небажання стати на шлях виправлення та залучення до чесного трудового життя в період відбування покарання);

— що перелічені у попередньому пункті, але підставою для встановлення нагляду є факти систематичного порушення особою громадського порядку після відбування покарання, незважаючи на попередження органу внутрішніх справ, систематичного порушення громадського порядку і прав інших громадян, вчинення інших правопорушень;

— засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Адміністративний нагляд застосовується до повнолітніх осіб, терміном від одного до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законодавством для погашення або зняття судимості. Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі постанови судді про встановлення адміністративного нагляду. У разі, коли є підстави вважати, що особа, стосовно якої встановлено адміністративний нагляд, залишається небезпечною для суспільства, адміністративний нагляд за поданням відповідного органу внутрішніх справ може бути продовжено кожного разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законодавством для погашення або зняття судимості.Осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, орган внутрішніх справ бере на облік, їх фотографують, а у разі потреби у них беруть відбитки пальців. Працівники міліції зобов'язані систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду.

Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, зобов'язані вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і дотримувати таких правил:

— прибути у визначений виправно-трудовою установою термін в обране ними місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх справ;

— з'являтися за викликом міліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням правил адміністративного нагляду;

— повідомляти працівників міліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;

— в разі від'їзду в особистих справах з дозволу міліції в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ.

До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою суду можуть бути застосовані частково або у повному обсязі заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу; заборона перебування у визначених місцях району (міста); заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста); реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць. Під час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням начальника органу внутрішніх справ з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки може змінювати (зменшувати або збільшувати) обсяг вказаних обмежень.

У відношенні осіб, що перебувають під адміністративним наглядом, міліція має право безперешкодно у будь-який час доби входити у житлові приміщення осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень. У процесі здійснення адміністративного нагляду працівники міліції мають право.

— витребувати відомості про поведінку піднаглядного від адміністрації підприємств, установ та організацій за місцем його роботи та мешкання, а також від громадян; порушувати клопотанйя перед відповідними державними, громадськими та господарськими організаціями про трудове та побутове влаштування піднаглядного; викликати піднаглядного для бесід у міліцію, а також проводити при необхідності такі бесіди в присутності представників адміністрації підприємств, установ, громадських організацій та родичів піднаглядного; ..

— вимагати від піднаглядного усних та письмових пояснень з питань, які пов'язані з виконанням правил адміністративного нагляду.

Для подання допомоги органам міліції в проведенні окремих заходів щодо здійснення адміністративного нагляду можуть використовуватись можливості громадських організацій з охорони громадського порядку, а також позаштатні працівники міліції.

Адміністративний нагляд припиняється за постановою судді на підставі подання начальника органу внутрішніх справ: у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом; достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання. У разі погашення або зняття судимості піднаглядний може сам подати клопотання про зняття нагляду.

Адміністративний нагляд автоматично припиняється: після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом внутрішніх справ не подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні нагляду; у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення його до місця відбування покарання; у разі смерті піднаглядного.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 579; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.
 2. Адміністративний договір і адміністративний акт
 3. Адміністративний поділ
 4. Адміністративно-процесуальні документи, що приймаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 5. Акредитація органів з оцінки відповідності.
 6. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення у дітей
 7. В основу внутрішніх розрахунків у західних фірмах покладено трансфертні ціни.
 8. В этих условиях центр проявил свою полную неспособность, во-первых, справиться с урегулированием межнациональных конфликтов, во-вторых, с экономическими трудностями.
 9. Ветеринарно-санітарна експертиза туш та органів китів.
 10. Взаємовідносини органів юстиції та адвокатури
 11. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації та судової системи

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.