Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

INTERNET-АУКЦІОНИ


 

Особливістю Internet-аукціонів, або мережевих аук­ціонів, є те, що вони проводяться в мережі Internet з допомогою спеціального програмного забезпечення (ба­зи даних), встановленого на сайті організатора торгів. У 1998 р. в американських мережевих аукціонах купів­лю здійснили 1,2 млн. осіб. За прогнозами, у 2008 р. це число зросте у вісім разів – до 9,6 млн., що дасть змо­гу мережевим аукціонам стати незалежною сферою роз­дрібної торгівлі. Internet-аукціони дають користувачам можливість не тільки реалізувати товари і послуги че­рез Internet, а й здійснювати їх тестові продажі. Значна кількість компаній використовують їх як інструмент маркетингової оцінки, з допомогою якого можна визна­чити розмір початкового попиту і ринкову ціну для но­вого продукту.

Організація роботи Internet-аукціонів мало чим від­різняється від звичайних. У торгах беруть участь дві сторони – продавець і покупець (покупці). Організа­тори аукціону найчастіше стягують певну плату за вис­тавлення товару на торги.

Для того щоб брати участь у торгах, користувачу не­обхідно зареєструватися на сайті. При цьому він запов­нює запропоновану йому Web-форму. До неї можуть вхо­дити особисті й адресні дані, реквізити пластикової карт­ки тощо.

Web-форма – інтерактивна частина Web-сторінки з елемента­ми керування (кнопками, прапорцями, списками), через яку здійснюється зв’язок користувачів Internet з Інформаційними ре­сурсами мережі.

Як правило, загальний список торгів (лотів) розби­тий на тематичні підкатегорії (автомобілі, комп’ютерні комплектуючі, книжки тощо), що полегшує пошук необ­хідного товару. Вибравши бажаний лот, користувач вхо­дить в інформаційне вікно, де може отримати додаткові дані про товар (місцезнаходження продавця і відгуки про нього, номер лота тощо). Там він може розмістити свою пропозицію. Після цього потенційний покупець несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед продавцем і організаторами аукціону (здебіль­шого це стосується його платоспроможності). Якщо по­купець або продавець не виконує зобов’язань, до нього застосовують певні санкції – попередження, недопуск до торгів тощо.Покупцю, який переміг в аукціонних торгах, пові­домляється про це електронною поштою або по телефо­ну, при цьому він отримує дані про те, як оплатити й отримати куплений товар. Продавець, у свою чергу, отри­мує повідомлення, в якому вказано, як він може зв’яза­тися з користувачем, що купив його лот.

Звичайно, беручи участь в аукціонних торгах, обидві сторони несуть певні ризики (наприклад, покупець мо­же оплатити неіснуючий товар). Для зниження рівня ризиків рекомендується застосовувати деякі прийоми перевірки надійності свого опонента.

На багатьох Internet-аукціонах (eBay – найбільшо­му Internet-аукціоні в світі (www.ebay.com) на «Моло­ток» (www.molotok.ru)) діє система рейтингових оцінок учасників торгів: переможець аукціо­ну і продавець виставляють один одному оцінки, які відображають їх ставлення до контрагента. Рейтинг є важливим показником, який свідчить про на­дійність і чесність користувача.

Перед укладенням контракту рекомендовано вста­новити контакт з контрагентом (для цього найчастіше вказується адреса електронної пошти) і особисто вирі­шити всі суперечливі питання.

Покупець і продавець повинні мати уявлення про ринкову ціну товару, який купується, в іншому разі, за­нурившись у конкурентну боротьбу, вони можуть забу­ти про власну зацікавленість, вигоду і встановити зани­жені ціни або переплатити за товар, який сподобався.

У жовтні 2000 року українським порталом Gala.Net спільно з російською компанією «Ставка.Ру» було оголошено про відкриття першого українського Internet-аукціону. Адреса цього аукціону в Internet – www.galamarket.stavka.ru. Його відвідувачі мають можливість вибрати товар на будь-який смак, встановивши при цьому власну вартість цьо­го товару. Більш ніж в тридцяти розділах розміщена різноманітна продукція: книги, подарунки, ювелірні прикраси, автомобілі, нерухомість, антикваріат. Будь-хто має змогу розташувати на сторінках каталогу свій лот. Оголосивши початкову вартість, продавцю слід почекати до закінчення торгів, після чого на його елект­ронну адресу надійде лист з реквізитами покупця, який запропонує найвищу ціну.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Internet-крамниця – це своєрідна Web-вітрина, фор­ма роботи фірми в Internet, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі | ІНТЕРАКТИВНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 685; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.