Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Впровадження товару на ринок

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Маркетингова товарна, цінова, та збутова політика підприємства.

Товарна політика підприємствадіяльність, спрямована на розвиток асортименту продукції, розробку вдосконалення її модельних, споживчих характеристик, вилучення із асортименту товарів, на які вичерпався споживчий попит.

Реалізується маркетингова товарна політика діяльності підприємства за такими напрямами:

— підготовка нової продукції, з метою розвитку асортименту, розширення ринку, досягнення переваг над конкурентами;

— модифікування, модернізація продукції, метою яких є продовження, відновлення її життєвого циклу, збереження і захист ринкових позицій підприємства;

— зняття з ринку товарів, які вичерпали свою конкурентоспроможність.

Ці заходи мають на меті нарощення конкурентих сил, зниження затрат, ризиків, підвищення економічної ефективності.

Для ефективного проведення товарної політики, підприємцю необхідно подбати про якість продукції, тобто її відповідність певним стандартам та вимогам споживачів щодо неї також необхідно здійснювати певні заходи на різних стадіях ЖЦТ.

Життєвий цикл товаручас, упродовж якого товар збе­рігає свою життєздатність на ринку і забезпечує досягнення цілей підприємства.

Поділяється він на кілька етапів: впровадження, зростання, зрілість, спад.

Відповідно до матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ), товари, які перебувають на стадії впрова­дження, називають «важкими дітьми», «темними конячками», «проблемами», «загадками». Продавці часто неохоче реагують на них. Розкуповують їх клієн­ти, яких кваліфікують як «новаторів», «піонерів». За спостереженнями маркетологів, їх приблизно 2,5% від загальної кількості потенційних покупців. Обсяги про­даж невеликі, діяльність збиткова. Новим товарам необхідні рекламна підтримка, заходи щодо стимулю­вання продаж.

На етапі впровадження можуть бути використані такі стратегії:

а) стратегія проникнення, спрямована на швидке вхо­дження на ринок, захоплення якнайбільшої його част­ки;

б) стратегія «зняття вершків», яка передбачає про­даж за високими цінами.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 514; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.