Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Орієнтовний перелік характеристик для SWOT-аналізу


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Місце SWOT-аналізу в опрацюванні стратегії фірми


фірми(за Томпсоном-Стріклендом)

Сильні сторони Слабкі сторони
1.1 Видатна компетентність 1.2 Адекватні фінансові ресурси 1.3 Висока кваліфікація 1.4 Добра репутація 1.5 Статус лідера на ринку 1.6 Винахідливість у стратегіях 1.7 Захищеність від конкурентного тиску 1.8 Сучасні технології 1.9 Переваги у витратах 1.10 Конкурентні переваги 1.11 Наявність ноу-хау та інноваційних можливостей 1.12 Надійний менеджмент 2.1 Відсутність чітких стратегічних напрямів 2.2 Слабка конкурентна позиція 2.3 Застаріле обладнання 2.4 Низька прибутковість 2.5 Нестача управлінських здібностей 2.6 Некомпетентність і низька кваліфікація 2.7 Поганий контроль за виконанням стратегії 2.8 Внутрішні виробничі проблеми 2.9 Вразливість щодо конкурентного тиску 2.10 Низька конкурентоспроможність 2.11 Незнання ринку та посередні маркетингові здібності 2.12 Нездатність фінансувати необхідні зміни в стратегії
Можливості Загрози
3.1 Вихід на нові ринки (сегменти) 3.2 Розширення виробничої лінії 3.3 Розширення асортименту у взаємопоєднаних продуктах 3.4 Додання супутніх продуктів 3.5 Вертикальна інтеграція 3.6 Самовпевненість конкурентів 3.7 Прискорення зростання ринку 3.8 Можливість застосування кращої стратегії 4.1 Можливість появи нових конкурентів 4.2 Зростання продаж товарів-замінників 4.3 Гальмування зростання ринку 4.4 Несприятлива політика уряду 4.5 Зростаючий конкурентний тиск 4.6 Рецесія бізнесового циклу 4.7 Зміни в попиті споживачів 4.8 Несприятливі демографічні зміни 4.9 Зростання впливу покупців та постачальників

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особливості SWOT-аналізу як управлінського інструменту | Основні методи прогнозування в стратегічному плануванні

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 248; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.