Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВІДМІННОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ


Загальна структура стратегічного плану підприємства

Вимоги до стратегічного плану

Стратегічний план має бути: Стратегічний план не має бути:
інструментом встановлення, документального оформлення та впровадження в повсякденну діяльність «стратегічного набору» під-приємства; п’ятирічним планом розвитку для кожної без винятку компанії (ця вимога дуже знайома всім керівникам пострадянських підприємств);
визначеним за термінами, зорієнтованим у майбутнє; жорстким, зорієнтованим на досягнення конкретних виробничих ресурсних і ринкових показників (порівняйте: «план є закон»);
визначеним за витратами; трактатом з бізнесу чи історії бізнесу.
гнучким, що реагує на зміни в середовищі;  
чітким, ясним, легким для сприймання;  
легким для пояснення та можливим для виконання.  

 

Характеристики План Програма (проект)
Мета Багато цілей Єдина мета
Проблеми, що розв’язуються Комплекс проблем, які можна розв’язати в плановому періоді Єдність проблеми, що роз­в’язується
Термін розробки та виконання Згідно з прийнятою систе­мою планування на підприємстві (5 років, 2 + 1 + 2 роки, 2 + 1 рік, поточні, бюджети тощо) Необхідний для досягнення мети, етапи виконання визначаються системою планування на підприємстві
Структура планового документа Єдина для всього об’єкта, відносно якого розробляється план Визначається характером проблеми, що розв’язується
Органи управління (розробки та контролю) Наявні Наявні або спеціально створені, координаційні
Виконавці Згідно зі спеціалізацією окремих підсистем і посадових осіб У першу чергу, головний виконавець — ініціатор програми із залученням заці­кавлених співвиконавців
Фінансове забезпечення Діюча система фінансів підприємства, розподіл наявних фінансових ресурсів між розділами планів, згідно з визначеними пріоритетами Залежно від типу програми (проекту)
Ресурсне забезпечення Діюча система матеріально-технічного забезпечення , роз­поділ наявних матеріально-технічних ресурсів між розділами планів згідно з визначеними пріоритетами Залежно від типу програми (проекту)

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначення стратегічного плану | Характеристика проектів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.