Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Internet – технології у туристичному маркетингу

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Найбільш важливим методом реклами турпродуктів виступає використання найсучасніших Internet - технологій.

Інтернет вплинув і надалі сильно впливає на формування і розвиток світового інформаційного співтовариства. Як соціальне явище Інтернет глобальний засіб комунікацій, що забезпечує обмін текстовою, графічною, аудіо- і відеоінформацією, і доступ до онлайнових служб без територіальних і національних границь. Це ефективний інструмент досліджень, розвитку торгівлі і бізнесу, впливу на аудиторію. Технологічні можливості Інтернет, зумовлюють швидкий розвиток світового інформаційного співтовариства. А з його розвитком змінюються і підходи до управління бізнесом і маркетингом як одним з його складових частин [38].

Інтернет-реклама - нове поняття. її загальновизнаного визначення, мабуть, немає дотепер. Є два цікавих визначення інтернет-реклами:

1) інтернет-реклама — конвергенція традиційної реклами і маркетингу прямого відгуку;

2) інтернет-реклама - конвергенція брендингу, поширення інформації та продаж - усе в одному місці.

Переваги Інтернет перед іншими медіа:

- таргетинг (точне охоплення цільової аудиторії) - географічний, тим­часовий, за тематичними сайтами;

- тракінг - можливість аналізу поведінки відвідувачів на сайті й удосконалювання сайта, продукту і маркетингу відповідно до висновків;

- доступність (24/24 і 7/7: 24 години на добу, 7 днів на тиждень) і гнучкість (почати корегувати і перервати рекламну кампанію можна миттєво);

- інтерактивність - споживач може взаємодіяти з продавцем і продуктом, вивчити його, іноді спробувати (наприклад, відеотур, екскурсії по готелю...) і якщо підходить - купити;

- можливість розміщення великої кількості інформації (включаючи гра­фіку, звук, відео, спецефекти);

- оперативність поширення й одержання інформації;

- порівняно низька вартість;

- більш сконцентрована увага користувача перед ПК, можливість розі­братися в деталях;

- можливість створення віртуальних співтовариств за інтересами, професійними заняттями. А це вже готова цільова аудиторія.Існує досить багато можливостей використання Інтернет для рекламу­вання - це і повідомлення системи телеконференцій, і цільові розсилання, і, звичайно, банерна реклама на WWW.

Банер - це рекламне зображення чи текстова інформація певного формату, розташовані на веб-сайті. Найбільш популярними є графічні банери розміром 468 на 60 пікселів (крапок). Зображення на банері може бути анимованим. При натисканні на банер користувач потрапляє на сайт, що банером рекламується.

Банер можна використовувати в двох якостях:

1) для підвищення відвідуваності сайта;

2) як могутній засіб іміджевої реклами.

На банері можуть бути зазначені телефон фірми, інформація про неї або просто логотип.

Звичною практикою турагентств став показ маршруту за допомогою Internet. Веб-сайт дієвий інструмент продаж. Важливими перевагами сайту є наявність інформації про пункти маршруту, текстів-пам‘яток для туристів, що можна роздрукувати, перелік екскурсій, інформація про погодні умови.

За допомогою Інтернет можна провадити бронювання турів, квитків, місць у готелях, але в Україні ця послуга не добула певної розповсюдженості.

 

Контрольні питання:

1. Що містить у собі поняття маркетингова політика комунікацій?

2. Назвіть елементи маркетингової політики комунікацій?

3. У чому полягають особливості рекламної діяльності в туризмі?

4. Яку мету може переслідувати туристичне підприємство, плануючи взяти участь у виставці або ярмарку? Назвіть найбільш значущі виставкові заходи в світі та в регіоні де Ви мешкаєте.

5. Як використовуються Інтернет-технології в туризмі?

6. Які засоби стимулювання збуту використовує туристичне підприємство?

Тема 8: Маркетингове управління та планування на туристичних підприємствах.

План лекції:

8.1. Планування маркетингу на туристичному підприємстві.

8.2. Організація маркетингових структур туристичного підприємства.

8.3. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності.

Література: 5, 21, 38, 50.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 539; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.