Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Від одиниці спостереження слід відрізняти звітну одиницю


Об'єкт спостереження як сукупність складається з окремих одиниць.Одиницею сукупності– це первинний елемент об’єкта, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації. У перепису населення одиницею сукупності буде кожна людин; при обстежені проданих на біржах нерухомості квартир – кожна продана квартира.

Наприклад, при вивченні суб'єктів малого бізнесу слід обґрунтувати, яка сукупність буде обстежуватись. Це може бути сукупність всіх зареєстрованих підприємств малого бізнесу або лише діючих. Інша проблема — який суб'єкт бізнесу слід вважати малим? В Україні малим вважається підприємство за чисельністю зайнятих не більше як 200 осіб. Звідси цензом буде максимально припустима кількість зайнятих. Характерною особливістю об'єкта статистичного спостереження є те, що його не можна вивчати в цілому. Вивчення об'єкта передбачає виділення в його складі окремих одиниць, які підлягають спостереженню.

Ценз — це набір певних кількісних обмежувальних ознак, за допомогою яких ті чи інші об'єкти відносять до досліджуваної сукупності. Так, наприклад, за допомогою вікового цензу населення відноситься до працездатного або пенсійного. Щоб грамотно і методично правильно визначити об'єкт спостереження, в плані повинні обумовлюватись його матеріальні, адміністративно-правові, територіальні та часові межі, в яких проводитиметься спостереження.

Одиниця статистичного спостереження— це складовий елемент об'єкту спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації в процесі даного спостереження. Вибір об'єкта та одиниць спостереження залежить від мети і кон­кретних умов проведення спостереження. Так, наприклад, студенти, як об'єкт спостереження можуть бути вивчені на рівні навчального закладу, факультетів, курсів, академічних груп та окремих студентів. Таким чином, одиницю спостереження можна назвати складовим елементом об'єкта спостереження, про який роблять окремий запис і ознаки якого реєструються при спостереженні.

Звітна одиниця— це джерело інформації, тобто елемент сукупності, від якого мають одержати відомості про одиниці спостереження. Якщо елемент об'єкта спостереження є одночасно і носієм ознак, що підлягають реєстрації і джерелом одержання інформації, то одиниця спостереження і звітна одиниця співпадають.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Статистичне спостереження проводиться у відповідності з планом статистичного спостереження, що містить програмно-методологічні та організаційні питання | Для реалізації програми статистичного спостереження розробляється статистичний інструментарій

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Види вантажних одиниць. Основні елементи вантажної одиниці. Формування вантажних одиниць.
 2. Для реалізації програми статистичного спостереження розробляється статистичний інструментарій.
 3. Закони грошового обігу. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спромож­ності грошової одиниці. Грошові реформи.
 4. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи.
 5. Калькулювання у багатопродуктовому виробництві. Диференціація витрат на прямі та непрямі калькуляційні статті щодо кожної калькуляційної одиниці.
 6. Лікарсько-педагогічні спостереження
 7. Метод спостереження
 8. Наступним питанням є обґрунтування місця спостереження.
 9. Несуцільні спостереження поділяють на такі види: спосте­реження основного масиву, вибіркове, монографічне, анкетне, моніторинг.
 10. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обчислення основних статей калькуляції.
 11. Охарактеризуйте переваги і недоліки основних методів збору соціологічної інформації (аналіз документів, опитування, спостереження, експеримент).

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.