Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для реалізації програми статистичного спостереження розробляється статистичний інструментарій


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Після визначення носіїв ознак і джерел інформації складається програма спостереження.

Наприклад, при вивченні платоспроможного попиту одиницею спостереження є покупець і якщо реєстратор звертається до нього з питанням, то він одночасно є джерелом інформації, тобто звітною одиницею. Можливі ситуації, коли одиниця спостереження і звітна одиниця не співпадають. Так, при проведенні перепису промислового устаткування одиницею спостереження є одиниця устаткування, оскільки реєструються ознаки, що відносяться до верстата чи механізму, а звітною одиницею є окреме промислове підприємство, від якого одержують інформацію.

Програма спостереження— це перелік питань, на які намічають дістати відповіді в процесі спостереження відносно кожної одиниці спостереження. Програма статистичного спостереження має бути підпорядкована меті та завданням дослідження і включати лише ті питання чи ознаки, що відображають суть явищ, які вивчаються. При цьому редакція запитань повинна бути конкретною і ясною. Складається такий перелік запитань, який за мінімуму залучених даних дає максимум інформації.

Статистичний інструментарій— це набір статистичних формулярів, а також інструкцій і роз'яснень щодо проведення спостереження, реєстрації даних.

Статистичний формуляр— це обліковий документ, що містить адресну характеристику об'єкта спостереження та статистичні дані про нього. Статистичні формуляри можуть мати форму статистичного звіту, переписного або опитувального листа, анкети, картки або простого бланку. Застосовують індивідуальний (картковий) та списковий формуляри. В індивідуальному формулярі записують відомості лише про одну одиницю спостереження, у формулярі-списку про певну їх множину. Спискова форма статистичного формуляра більш економічна, ніж індивідуальна, і зручніша для перевірки та машинної обробки. Забезпечити правильні відповіді на поставлені в статистичному формулярі питання допомагає інструкція, тобто сукупність роз'яснень і вказівок щодо програми спостереження. Залежно від складності програми спостереження інструкція може бути окремим документом або написана на формулярі спостереження. Коротка і чітка інструкція забезпечує успішне проведення спостереження.


2.2. Організаційні питання статистичного спостереження

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Від одиниці спостереження слід відрізняти звітну одиницю | Наступним питанням є обґрунтування місця спостереження

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 429; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративне право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації і реалізації виконавчої влади.
 2. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 3. Аналіз надходження виручки від реалізації.
 4. Аналіз реалізації продукції по видах.
 5. Аналітична підсистема маркетингової інформаційної системи: статистичний банк і банк моделей.
 6. Валютний курс та завдання його статистичного дослідження. Види валютних курсів
 7. Використання результатів статистичного аналізу для вдосконалення управління фінансами підприємств
 8. Від одиниці спостереження слід відрізняти звітну одиницю.
 9. Відкриття (презентації) місця реалізації товарів чи послуг
 10. Відмінності програми для учнів СМГ
 11. Графічне зображення інтервальних статистичних розподілів: гістограма частот, графік комуляти інтервального статистичного розподілу.
 12. Державна податкова адміністрація України як центральний орган реалізації податкової політики

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.