Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Намагнічування і обробка суспензією проводяться без розриву цих ланцюгів, а розглядати кожну деталь можна окремо

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Рисунок 3.3 – Різновиди комбінованого намагнічування

Комбіноване намагнічування здійснюється одночасним намагнічуванням деталі переважно змінними полями у двох взаємно перпендикулярних напрямках з метою виявлення дефектів різної орієнтації. Очевидно, що намагнічуючі поля не можуть бути однакової частоти, так як в цьому випадку отримувалося б просто поле одного напрямку, яке представляє векторну суму полів. На рис.3.3 вказані основні варіанти комбінованого намагнічування. Видно, що комбінація тут утворена двома попередніми варіантами. Для полів різних частот їх взаємного впливу майже немає, і кожне поле намагнічує об'єкт тільки у своєму напрямку. В результаті з максимальною чутливістю можна виявляти дефекти, які орієнтовані по двох ортогональних напрямках.

Водночас при використанні індукованого струму для комбінованого намагнічування в деталі можливе замикання струму не через деталь, а через магнітопровід. Для запобігання цьому між деталлю і магнітопроводом доводиться встановлювати ізоляційні прокладки.

 

а – пропусканням струму по деталі і за допомогою електромагніта; б – пропусканням двох зсунутих по фазі струмів по деталі у взаємно перпендикулярних напрямках; в – шляхом індукування струму в деталі і пропусканням струму через неї

 

 

Вкажемо також, що існує джерело похибок контролю, яке пов’язане саме з намагнічуванням деталі. На ділянках зміни перерізу деталі виникають магнітні поля розсіяння, які маскують поля розсіяння дефектів. На рис.3.4 показано поздовжнє намагнічування деталі змінного перерізу. В кутових областях спостерігається викривлення силових ліній і частковий вихід їх на поверхню. При наявності дефектів в цих областях на магнітні поля розсіяння дефектів накладаються поля розсіяння, які з’являються в результаті зміни перерізу, тому можливе не виявлення дефектів саме у цих областях.

Рисунок 3.4 – Особливості поздовжнього намагнічування деталі змінного перерізу

 

При намагнічені деталей, які мають мале відношення довжини до діаметра, через вплив розмагнічуючого фактору напруженість поля в деталі виявляється значно меншою напруженості, яку створює соленоїд. А зменшення напруженості поля може привести до пропуску дефектів. Тільки при намагнічуванні достатньо довгих деталей можна не враховувати вплив розмагнічуючого фактору. Вважається, що послабленням напруженості поля можна знехтувати лише при l/d>30. Для запобігання впливу розмагнічуючого фактору використовують або спеціальні подовжувачі, або деталі збирають у ланцюжки (рис.3.5).а) б)

а – за допомогою подовжувачів:

б – шляхом ланцюгового розташування деталей

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 549; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.