Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види комерційних банків
Залежно від форм власності всі банки можна поділити на унітарні – власником є одна особа – це державні (в Україні Ощадбанк і Ексімбанк) статутний фонд яких створено за рахунок бюджетних коштів та колективні (кількість засновників не менше трьох юридичних чи фізичних осіб);

Згідно національного законодавства щодо організаційно-правової форми діяльності банків та розміру їх статутного капіталу, за якими нові банки можуть створюватися лише як публічні акціонерні товариства та кооперативи.

Залежно від величини активів усі вітчизняні банки поділяють на чотири групи:

ü малі банки з активами до 500 млн. рн..;

ü середні — з активами від 500 млн. рн.. до 1 млрд. рн..;

ü великі — з активами від 1 млрд. рн.. до 5 млрд. рн..;

ü найбільші банки з активами понад 5 млрд. рн..

За розміром статутного капіталу вітчизняні банки можна поділити так:

ü малі —зі статутним капіталом до 10 млн. євро;

ü середні — зі статутним капіталом від 10 до 50 млн. євро;

ü великі — зі статутним капіталом від 50 до 100 млн. євро;

ü найбільші — зі статутним капіталом понад 100 млн. євро.

За часткою іноземного капіталу при формуванні статутного капіталу в Україні розрізняють:

ü банки з національним капіталом;

ü банки з іноземним капіталом.

За секторами ринку, на яких функціонують банківські установи, всі банки можна поділити на:

ü міжнародні, які здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами;

ü міжрегіональні, які здійснюють свою діяльність на території всієї України;

ü регіональні, що обслуговують, як правило, клієнтів одного регіону (міста, району, області).

Залежно від наявності і кількості банківських установ розрізняють банки:

ü багатофілійні;

ü малофілійні;

ü безфілійні.

Залежно від діапазону операцій, що їх виконують банки, в сучасних банківських системах розрізняють:

ü спеціалізовані банки, які у своїй діяльності орієнтуються на:— обслуговування певної категорії клієнтів — банки з клієнтською спеціалізацією;

ü обслуговування переважно юридичних та фізичних осіб у рамках певної галузі — банки з галузевою спеціалізацією;

ü надання невеликого кола послуг для більшості своїх клієнтів — банки із функціональною спеціалізацією;

ü універсальні банки, які виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги своїм клієнтам.

 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 396; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.