Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція. Найбільша кількість годин на уроках образотворчого мистецтва відводиться на уроки малювання з натури

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Найбільша кількість годин на уроках образотворчого мистецтва відводиться на уроки малювання з натури. Це передбачено програмою не випадково. Малювання з натури є методом наочного навчання і дає чудові результати не тільки в справі навчання малюнку, але й в справі загального розвитку дитини. Малювання з натури привчає мислити, цілеспрямовано спостерігати, пробуджує інтерес до аналізу натури і таким чином готує учня до подальшої навчальної роботи. Головним на уроках малювання з натури є спостереження , аналіз і відтворення натури. В навчальному малюванні процес пізнання натури є не звичайним спогляданням, а переходом від неповних понять про предмет до повного розуміння побудови, форми, кольору та розуміння предмета. Малюючи з натури, учень уважно спостерігає за натурою, виділяє характерні ознаки, структуру предмета. Велике значення малювання з натури, а особливо перспективне малювання, має для розвитку просторового мислення і уяви.

Різновидності малювання з натури.

- Малювання за спостереженням – це зображення натури після спостереження та аналізу, але без подальшого споглядання при малюванні.

- Малюнок з пам’яті – це зображення на папері об’єкта таким, яким він сприймався нашим зором у просторі.

- Малюнок з уяви – це зображення на папері об’єкта довільному просторовому положенні. Зображувальний з уяви об’єкт у конкретному просторовому положенні людина могла раніше бачити.

Різновидності малювання з натури сприяють розвитку зорової пам’яті, просторової та творчої уяви учнів, їхнього мислення, а також умінь і навичок у малюванні на класній дошці. Воно є найкращим методом закріплення здобутих знань і навичок.

Процес виконання навчального малюнка з натури об’єднує два нерозривно поєднаних види діяльності того, хто малює,- спостереження і зображення натури. Тому навчання малювання має бути спрямоване на виконання двох взаємопов’язаних завдань:

- Розвиток зорового сприйняття;

- Оволодіння основами образотворчої грамоти, уміннями і навичками реалістичного зображення.Уміння правильно сприймати зором натуру дається людині не відразу, його потрібно виховувати, розвивати і постійно удосконалювати як у процесі малювання з натури, так і в різній творчій діяльності.

Щоб розвивати зорове сприймання, вчителеві потрібно виховувати уміння «бачити» загальну форму предмета, конструктивну будову, пропорції, його видиме положення в просторі, світлотінь та колір.

Щодо реалістичного зображення натури перед тими, хто малює, ставляться такі завдання:

- Навчитися композиційно правильно розміщувати малюнок на аркуші паперу, визначивши габаритні розміри натури та її загальну форму;

- Передавати пропорції предмета, його конструктивну будову та видиму реальну форму ;

- Виявляти світлотінню форму предмета;

- Передавати колір предмета (якщо це завдання ставиться на малюнку);

- Художньо узагальнювати малюнок.

Навчальні завдання з кожним заняттям згідно з програмою закріплюються і поглиблюються.

 

 

Тема №5: Методика проведення уроків тематичного малювання.

 

План :

1. Тематичне малювання як вид роботи на уроках образотворчого мистецтва.

2. Тренувальні вправи для засвоєння поняття законів перспективи.

3. Зображення людини в тематичній композиції.

 

Тези лекції: Тематичне малювання, явища природи, життя і діяльність людей, перспектива, пейзаж, композиція.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1046; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.