Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нецінові фактори зміни пропозиції

До основних факторів зміни пропозиції продукту належать:p ціниш ресурси; р технологія виробництва; р податки і субсидії; р ціни інших товарів; р сподівання зміни цін; р кількість продавців. Розглянемо докладніше вплив змін кожного фактора на пропозицію.

- Ціна ресурси. В основі прийняття рішень з пропозиції лежать витрати виробництва. Якщо затрати на виготовлення окремого продукту нижчі від ринкових цін, то виробникові вигідно поставляти на ринок такий продукт у великих кількостях. Коли ж витрати виробництва високі Порівняно з ціною, то виробники можуть навіть припинити виробництво цього продукту. До сил, які впливають на витрати виробництва, належить ціни на ресурси. Зниження цін на ресурси зменшуватиме витрати виробництва і збільшуватиме пропозицію, переміщуючи криву пропозиції праворуч. І навпаки, підвищення цін на ресурси збільшуватиме витрати виробництва і зменшуватиме пропозицію, переміщуючи криву пропозиції ліворуч.

Наприклад, в перехідній економіці України зростання цін на енергоресурси привело до зменшення пропозиції на більшості ринках індивідуальних товарів.

- Технологія. Крива пропозиції будується на основі даної технології виробництва. Шляхом вдосконалення технології підприємці виробляють продукцію з меншими витратами ресурсів. За встановлених цін на ресурси знижуються витрати виробництва і збільшується пропозиція.

Наприклад, внаслідок освоєння шинними об'єднаннями України нових прогресивних конструкцій, в тому числі для автомобілів іноземних марок, виробництво шин всіх видів збільшилося.

- Податки і дотації. Фірми розглядають більшість податків як витрати. Наприклад, підвищення податків з продажу або з майна збільшуватиме витрати і зменшуватиме пропозицію. Дотації є "податком навпаки". Якщо уряд субсидує виробництво деяких товарів, то фактично зменшує витрати і збільшує пропозицію цих товарів.

Наприклад, уряд України встановив податкові пільги для сільськогосподарських товаровиробників, які реалізують молоко і м'ясо переробним підприємствам. Такі заходи зменшують витрати виробництва і збільшують пропозицію цієї продукції.- Ціни на інші товари. Зміни цін на одні товари, у виробництві яких використовуються такі ж самі ресурси, як і у виробництві інших, також можуть перемішувати криву пропозиції продукту. Зниження ціни на кукурудзу може спонукати фермера вирощувати більше пшениці за кожну можливу ціну. І, навпаки, підвищення ціни на кукурудзу може примусити фермерів скоротити виробництво пшениці. Фірми, які займаються нафтопереробкою, можуть збільшити виробництво і пропозицію дизельного палива, коли ціна на бензин зменшиться.

- Сподівання. На бажання виробника постачати певний продукт на ринок можуть впливати сподівання щодо ціни на цей продукт у майбутньому. Виробники можуть затримати постачання бензину на ринок. сподіваючись підвищення ціни на нього у майбутньому. Це приведе до зменшення поточної пропозиції. З іншого боку, сподівання підвищення цін можуть спонукати фірми розширити свої виробничі потужності, викликаючи збільшення пропозиції.

- Кількість продавців. При незмінному обсязі виробництва кожної фірми більша кількість постачальників збільшує ринкову пропозицію. Якщо кількість фірм певної галузі збільшується, то крива пропозиції переміщується вправо. Ринкова пропозиція зменшується, якщо фірми виходять з цієї галузі.

*Відмінність між "зміною пропозиції" і "зміною величини пропозиції" така ж, як і відмінність між "зміною попиту" і "зміною величини попиту".

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.