Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Джерела забруднення та класифікація забруднюючих речовин


Гідросфера її структура і склад.

Атмосфера, її структура і склад.

Лекція 4

 

3.12. Атмосфера, її структура і склад (див. Лекція 3).

Джерела забруднення та класифікація забруднюючих речовин атмосфери.

3.15. Забруднення – це все, що з’являється в навколишньому середовищі (немає значення яким чином: приноситься ззовні чи утворюються на місці) – фізичні, хімічні, біологічні чи інформаційні тіла і агенти, і при цьому їхні величини перевищують природні концентрації (для даного місця і часу).

Є ще більш коротке визначення:

Забруднення – це усе те, що з’являється не у тому місці, не в той час і не в тій кількості, яка притаманна природі, і що виводить її зі стану рівноваги.

3.16. Серед антропогенних забруднень повітря в Україні найбільш поширені аерозолі (пил), оксиди вуглецю, сірчистий ангідрид, окиси азоту, вуглеводні та інші речовини (додаток 1).

Значні об’єми вуглекислого газу надходять в атмосферу в результаті багатьох природних процесів. Сам по собі вуглекислий газ у звичайних концентраціях негативно не впливає. Однак при надходженні його внаслідок, зокрема, спалювання органічної речовини спостерігається так званий парниковий ефект.

Крім того, з вуглекислим газом в атмосферу потрапляє і чадний газ (СО), який дуже токсичний. Цей газ надходить переважно з вихлопними газами автотранспорту (майже 50 %) та викидами підприємств чорної металургії, а також утворюється при горінні.

Шкідливим є забруднення повітря оксидами сірки (сірчистий ангідрид, сірчистий газ). Вони надходять в атмосферу як природнім шляхом (вулкани, розклад органічних сполук), так і внаслідок антропогенного впливу.

Нині інтенсивність надходження оксидів сірки від природних і антропогенних джерел однакова. Основним їх джерелом є спалювання вугілля, нафти (вугілля містить 0,2-7 % сірки, сира нафта – 0,1-5,5 %), а також при виробництві кольорових металів із сульфідних руд, вміст сірки в яких іноді сягає 40-45 %. Отже сполуками сірки в Україні повітря забруднюють теплові електростанції, що працюють на вугілля і мазуті, підприємства чорної та кольорової металургії, вугільної і хімічної галузей промисловості по видобутку і переробці нафти тощо.Особливо шкідливим для всього живого є сірчистий газ. Забруднене ним повітря не лише згубно впливає на здоров'я людей, тварин і стан рослинності, а й спричинює корозію металів, руйнує синтетичні й натуральні будівельні матеріали.

Оксиди і діоксиди азоту мають природне або штучне походження. В атмосферу з Землі від антропогенних джерел щороку надходить 40-50 млн. т оксидів азоту, або приблизно 10 % сумарного річного його надходження. Джерелами оксидів азоту є високотемпературне спалювання палива, двигуни внутрішнього згорання тощо.

Підвищена концентрація оксидів азоту (в окремих випадках вона збільшується порівняно із середньою в 30-40 і більше разів) зумовлює формування “коричневого смогу”, який дуже шкідливий для здоров'я людей (органи зору, легеневі та серцево-судинні хвороби).

Інший вид смогу “фотохімічний” – пов’язаний з вуглеводнями, що потрапляють у повітря (переважно при неповному згорянні палива в двигунах внутрішнього згорання тощо).

Особливе місце в забрудненні повітря належить важким металам, до яких належать понад 40 хімічних елементів (свинець, ртуть, кадмій, цинк, миш’як, нікель, мідь, ванадій та ін.). Це токсичні речовини. Особливо небезпечний свинець. Джерела надходження важких металів у повітря різні – від теплоелектростанцій до поліграфії і мінеральних добрив (домішки).

Особливо багато важких металів у повітрі міст та районах концентрації промислових виробництв.

Розрізняють стаціонарні і рухомі джерела викидів забруднюючих речовин у повітря. Серед останніх основний – автотранспорт.

Аерозолі (пил, дим) надходять у повітря від теплових електростанцій, металургійних і хімічних виробництв, підприємств будівельних матеріалів, сільськогосподарських ланів, вихлопів дизельних двигунів тощо.

Забруднення атмосфери впливає на клімат, процеси поглинання випромінювання сонця і довгохвильового (теплового) випромінювання земної поверхні, а також на транскордонне перенесення забруднюючих речовин із сусідніх країн.

Над Україною переважає західне перенесення повітряних мас.

Тому в атмосферному повітрі країни, крім “власних” забруднень, наявна частка центрально- і західноєвропейських.

На західних кордонах України дві метеостанції (Світязь – у Волинській області і Рава-Руська – у Львівській) ведуть спостереження за транскордонним перенесенням забруднюючих речовин у повітрі.

Аерозолі значно впливають на здоров'я людей, особливо хімічно активні викиди. Вони зумовлюють силікоз, бронхіт, астму, рак легенів, запалення слизових оболонок, різні хвороби очей, шкіри, психологічні реакції.

Оцінка стану забруднення повітря в Україні виконується в 54 містах, на 166 стаціонарних постах і на двох станціях транскордонного перенесення. Спостереження ведуться за вмістом 34 забруднюючих речовин, включаючи важкі метали.

Динаміка основних показників техногенного навантаження на навколишнє природне середовище в Україні та витрат на природоохоронні заходи, що наведена у динаміці з 1990р. до 2007р., свідчить про погіршення екологічної безпеки природного довкілля, як життєво важливого середовища для існування людини та складової частини національної безпеки країни.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Динамические показатели в процессе бизнес планирования | Таблиця 1

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1302; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.