Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОСНОВИ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Лекція № 1: Основи операційної системи Windows

Модуль 1 Архітектура візуального застосування Windows. Принципи подійно-орієнтованого програмування

 

 

 

План

1. Основи операційних систем та класифікація ОС Windows.

2. Інтерфейс прикладного програмування (Application programming interface - API).

3. Графічний інтерфейс користувача (User graphic interface – GUI).

 

Операційна система (ОС) Windows на даний час є стандартом де-факто для персональних комп’ютерів. У світі спостерігається найбільша кількість продаж та найширше розповсюдження саме цієї ОС.

Довільна сучасна операційна система повинна володіти набором можливостей для керування найбільш важливими ресурсами комп’ютера, серед яких:

- Пам’ять. ОС керує великим, неструктурованим простором адрес і при необхідності неявно переміщує дані з фізичної пам’яті на диск та у зворотному напрямку.

- Файлова система. ОС керує простором іменованих файлів та забезпечує як прямий, так і послідовний доступ до даних, а також керує каталогами (папками) та файлами. Більша частина системи має ієрархічний простір імен.

- Іменування та визначення розміщення ресурсів. Правила іменування файлів допускають довгі змістовні імена, дана схема іменування розповсюджується і на інші об’єкти, такі як об’єкти синхронізації та взаємодії між процесами. ОС також визначає розміщення іменованих об’єктів та керує доступом до них.

- Багатозадачність. ОС повинна керувати процесами потоками та іншими модулями незалежного асинхронного виконання. Задачі можуть плануватися в залежності від пріоритетів, що визначаються динамічно.

- Зв’язок та синхронізація. ОС керує зв’язком та синхронізацією між задачами в межах однієї системи, а також з’єднанням між системами через мережу, локальну чи глобальну.

- Захист та безпека. ОС забезпечує гнучкі механізми захисту ресурсів від несанкціонованого або випадкового доступу та пошкодження.

Усім згаданим вимогам в певній мірі відповідає ОС Windows, а саме Win32. Хоча в деяких випадках існують обмеження на повноту ОС в залежності від платформи. На даний час підтримуються наступні платформи під загальною назвою Windows.- Windows XP, об’єднує в собі можливості гілки Windows 2000 (NT) та Windows 9х. З одного боку захищеність, а іншого можливість прямого доступу до ресурсів.

- Windows 2000, продовження гілки NT – захищеної ОС. Призначена для серверів та потужних настільних систем.

- Windows NT 4.0, захищена ОС. В даний час за NT вважають NT 4 Service Pack 3 (SP 3), найбільш повну позбавлену первинних недоліків ОС.

- Windows 95та Windows 98 (Windows 9х) – настільні ОС, що не мають системи безпеки. Основне їх призначення – плавний перехід від DOS до Windows NT .

- Windows CE, призначена для малих систем та вбудованих процесорів и забезпечує дяку підмножину функцій Win32.

ОС Windows зараз домінує на ринку ОС для персональних та малих комп’ютерів. У той же час поступово просувається і на ринок великих машин. Основою успіху цієї ОС є вдала маркетингова політика та орієнтація на одночасно на користувача та розробника прикладного програмного забезпечення. Незважаючи на справедливу критику стосовно надійності та завершеності ОС завойовування нею ринку буде продовжуватися.

До основних переваг ОС Windows можна віднести:

- підтримка функціональності, а з нею і розробленого програмного забезпечення знизу до верху (від DOS до Windows);

- зручний контекстно зрозумілий інтерфейс користувача;

- можливість роботи на широкому спектрі апаратних платформ;

- Windows NT та Windows 2000 сертифіковані в Агентстві національної безпеки США за рівнем С2;

- в ОС Windows інтегровані деякі можливості, що в сукупності недоступні іншим операційним системам (потоки, рівень безпеки С2).

З іншого боку Windows не є відкритою та стандартизованою системою. Це накладає певні незручності на розробку та підтримку програмного забезпечення для неї. Але незважаючи на це ідеологія підтримки програмної сумісності знизу до верху компенсує в певній мірі відсутність жорстких стандартів.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 411; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.