Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІНТЕРФЕЙС ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (API)

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основним посередником між ядром операційної системи та прикладним програмним забезпеченням є Інтерфейс прикладного програмування (Application programming interface - API). Саме через функції API розробник програмного забезпечення спілкується з операційною системою. Гнучкість, наповненість та ефективність функцій API визначає успіх операційної системи. Сучасні версії Windows базуються на API Win32, 32-розрідному API, до якого входить більше ніж 2000 функцій та більше чим 200 макровизначень, повідомлень та констант.

Для успішного освоєння Win32 необхідно запам’ятати декілька основних особливостей, які впливають на стиль програмування та методику керування, серед них:

- майже кожен системний ресурс є об’єктом ядра, який ідентифікується дескриптором (в інших операційних системах для різних об’єктів використовуються різнотипні ідентифікатори);

- об’єктом ядра повинен керувати API Win32 і нема ніяких “обхідних шляхів”. Ця умова відповідає принципам абстракції даних в об’єктно-орієнтованому програмуванні;

- до об’єктів відносяться файли, процеси, потоки, канали для взаємодії між процесами, відображення в пам’ять, події та інше. Об’єкти мають атрибути безпеки;

- API Win32 містить багато функцій, що виконують однакові або подібні дії; зокрему функції “напівфабрикати”, що об’єднують в одній функції послідовності функцій, що найчастіше викликаються;

- у Win32 входять різноманітні механізми синхронізації та взаємодії, що спеціалізовані для різних вимог;

- основним модулем виконання в Win32 є потік. Один процес може мати оин або декілька потоків;

- функції Win32 мають довгі змістовно навантажені імена;

- імена стандартних типів для API складаються з символів верхнього регістру та також мають змістовне навантаження;

- для вказівників на стандартні типи використовується макровизначення в яких застосовується префікс LP.

На даний час ОС Windows базується на API Win32, але інтенсивно ведуться роботи над платформою Win64. Перехід на цю платформу зумовлений прагненням розширити спектр застосування Windows на великих машинах та апаратно програмних комплексах.

 

 

3 ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА (GUI)

Основним посередником між ОС Windows та користувачем є Графічний інтерфейс користувача (User graphic interface – GUI). Розробники ОС прагнули зробити його не тільки зручним та інтуїтивно зрозумілим для роботи, але й щоб програми від інших розробників за своїм інтерфейсом на значно відрізнялися від системних програм. Дотримання однакового інтерфейсу, однакових механізмів роботи з програмами (засобів керування), дозволяє користувачу швидше освоювати ці продукти та не створює дискомфорту при роботі з багатьма програмними продуктами різного призначення.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2250; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.