Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємодія особин одного та різних видів


Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. - К.: МАУП, 2004.

План

Тема: Основні закони синекології

1. Взаємодія особин одного та різних видів.

2. Основні поняття синекології:

· біоценоз – біогеоценоз;

· кругообіг енергій;

· трофічний ланцюг;

· потоки речовини.

3. Основні закони синекології.

Література:

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.-К.:Либідь, 1997.-288с.

3. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Львів: Афіша, 2000.-272 с.

4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2004. – 382с.: іл.

5. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. -Львів: Афіша, 1999.-256 с.

Живі істоти на поверхні Землі й у ґрунті розміщуються надзвичайно нерівномірно. Для більшості видів властиві скупчення чи спілки особин, та зустрічаються випадки одинокого існування з тимчасовими контактами під час відтворення (наприклад, ведмеді).

Спілки і скупчення бувають різні за кількістю членів (осіб): сім’я, зграя, стадо, рій, колоніальне поселення тощо. Інколи вони існують постійно, інколи утворюються тимчасово, але завжди це сприяє виживанню виду, переборенню негативного впливу зовнішнього середовища, захисту від ворогів, результативному полюванню тощо.

Здебільшого взаємодія особин одного й того самого виду є позитивною і сприяє виживанню всієї популяції. Навіть конкуренція (змагання, сутички чи бійки) забезпечує виникнення і стійкість суспільної ієрархії, нормальну діяльність усього об’єднання, продовження еволюції через відбір під час сутичок найефективніших особин для відтворення життєздатного потомства.

Проте позитивний взаємовплив особин може перетворюватися на негативний, коли густота популяції стає надто високою і виникає небезпека її загибелі внаслідок вичерпання природних ресурсів. Зміна знака взаємодії дає змогу більшості видів врятуватися завдяки своєчасному зменшенню темпів відтворення або в якийсь інший спосіб.Найчастіше підвищення кількості й частоти контактів особин після перевищення популяцією доцільної межі її густоти призводить до стресових реакцій у поведінці, зниження потягу до відтворення, зменшення чисельності потомства та підвищення його смертності. Цього у звичайних умовах цілком достатньо для повного відвернення загрози колапсу (загибелі виду) чи зменшення його глибини.

Взаємодія і взаємовідносини особин різних видів цікавіші і різноманітніші, аніж всередині одного й того самого виду.

Вони можуть бути нейтральними, позитивними чи негативними,відрізняючись ще й інтенсивністю.

Наведений науковий поділ зв’язків не завжди збігається з поширеною у повсякденному житті термінологією.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ | Основні поняття синекології

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I тема 15.1 Особливості правового регулювання окремий видів господарським договорів
 2. Автономия воли субъектов правоотношения как источник международного частного права
 3. Анализ положений ФЗ «О ТЭД» на предмет соответствия нормам международного права
 4. БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА КАК ГЛАВНЕЙШЕЕ ЕГО УСЛОВИЕ
 5. В большинстве случаев, зная распределение яркостных и цвето- разностных данных одного кадра, можно с высокой вероятностью предсказать их распределение в ближайшем соседнем кадре.
 6. В зависимости от типа формулы она может состоять из одного или нескольких из указанных ниже элементов.
 7. В процессе межличностной коммуникации осуществляется взаимодействие одного человека с другим или с группой.
 8. В рамках одного севооборота
 9. В умовах переходу до ринкових відносин на підприєм­ствах різних форм власності значно збільшилося число пору­шень трудових прав громадян.
 10. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України
 11. Взаємні обов’язки матері, батька та дитини утримувати одне одного
 12. Взаємодія ефектів заміщення та доходу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.