Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зауваження. Зауваження Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа та може виконувати над ними обчислення

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа та може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням серійний номер 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Функцію DATE найзручніше використовувати у формулах, де рік, місяць та день представлені формулами, а не константами.

 

DATEVALUE (ДАТАЗНАЧ) Повертає числовий формат дати, представленої у вигляді тексту. Функція DATEVALUE використовується для перетворення дати з текстового формату на числовий формат.

Синтаксис:

DATEVALUE(дата_у_текстовому_форматі)

Дата_у_текстовому_форматі — це текст, який представляє дату у форматі дати Microsoft Excel. Наприклад, "30.01.2008" або "30-січ-2008" є текстовими рядками в лапках, які представляють дати. Якщо використовується стандартна система дат у Microsoft Excel для Windows, аргумент дата_у_текстовому_форматі повинен відповідати даті в інтервалі від 1 січня 1900 до 31 грудня 9999. Якщо використовується стандартна система дат у Microsoft Excel для Macintosh, аргумент дата_у_текстовому_форматі повинен відповідати даті в інтервалі від 1 січня 1904 до 31 грудня 9999. Якщо значення аргументу виходить за межі діапазону припустимих значень, функція DATEVALUE повертає значення помилки #VALUE!.

Якщо в аргументі дата_у_текстовому_форматі пропущено рік, функція DATEVALUE використовує поточний рік із вбудованого годинника комп'ютера. Інформація про час в аргументі ігнорується.

 • Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа та може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням серійний номер 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Більшість функцій автоматично перетворюють дати на числовий формат.

 

DAY (ДЕНЬ) Повертає день у даті, поданої в числовому форматі. День повертається як ціле число від 1 до 31.Синтаксис:

DAY(дата_в_числовому_форматі)

Дата_в_числовому_форматі — це дата, день якої потрібно знайти. Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа та може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням серійний номер 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Значення, які повертаються функціями YEAR, MONTH і DAY, подані за григоріанським календарем, незалежно від формату відображення значень дат, що постачаються. Наприклад, якщо формат відображення дати — за календарем хиджри, значення, які повертаються функціями YEAR, MONTH і
 • DAY, будуть пов'язані з відповідною датою за григоріанським календарем.

Календар Хиджра. Місячний календар, який використовується в мусульманських країнах.

 

DAYS360 (ДНЕЙ360) Повертає кількість днів між двома датами на базі 360-денного року (дванадцять 30-денних місяців). Ця функція використовується для розрахунку виплат, якщо бухгалтерська система базується на дванадцяти 30-денних місяцях.

Синтаксис:

DAYS360(поч_дата;кін_дата;метод)

Поч_дата та кін_дата — це дві дати, кількість днів між якими потрібно обчислити. Якщо поч_дата відповідає даті, пізнішій ніж кін_дата, функція DAYS360 повертає від'ємне значення. Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Метод — це логічне значення, яке визначає, який метод буде використовуватися в обчисленнях — американський або європейський.

Метод Визначення

FALSE або пропущено Американський (метод NASD). Якщо початкова дата є 31-м числом місяця, вона вважається рівною 30-му числу того ж місяця. Якщо кінцева дата є 31-м числом місяця та початкова дата менша за 30-те число місяця, то кінцева дата вважається рівною 1-му числу наступного місяця; в іншому випадку кінцева дата дорівнюватиме 30-му числу того ж місяця.

TRUE Європейський метод. Початкова та кінцева дати, які припадають на 31 число місяця, вважаються рівними 30-му числу того ж місяця.

Зауваження

Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа та може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням серійний номер 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.

 

EDATE (ДАТАМЕС) Повертає в числовому форматі дату, яка являє собою вказану кількість місяців до або після вказаної дати (поч_дата). Функція EDATE використовується для обчислення дати погашення або дати виплати, яка припадає на той самий день місяця, що й дата випуску.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

EDATE(поч_дата;кількість_місяців)

Поч_дата — це початкова дата. Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Кількість_місяців — це число місяців до або після дати поч_дата. Додатне значення аргументу кількість_місяців означає дату в майбутньому; від'ємне значення — дату в минулому.

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа та може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням серійний номер 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Якщо поч_дата не є припустимою датою, функція EDATE повертає значення помилки #VALUE!.
 • Якщо кількість_місяців не ціле число, виконується скорочення.

 EOMONTH (КОНМЕСЯЦА) Повертає в числовому форматі останній день місяця, який являє собою вказану кількість місяців до або після вказаної дати (поч_дата). Функція EOMONTH використовується для обчислення дати погашення або дати виплати, яка припадає на останній день місяця.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

EOMONTH(поч_дата;кількість_місяців)

 

Поч_дата — це початкова дата. Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Кількість_місяців — це число місяців до або після дати поч_дата. Додатне значення аргументу кількість_місяців означає дату в майбутньому; від'ємне значення — дату в минулому.

Якщо кількість_місяців не ціле число, виконується скорочення.

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа та може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням серійний номер 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Якщо поч_дата не є припустимою датою, функція EOMONTH повертає значення помилки #NUM!.
 • Якщо поч_дата плюс кількість_місяців дають неприпустиму дату, функція EOMONTH повертає значення помилки #NUM!.

 

MONTH (МЕСЯЦ) Повертає місяць у даті, поданої в числовому форматі. Місяць указується як ціле число від 1 (січень) до 12 (грудень).

Синтаксис:

MONTH(дата_в_числовому_форматі)

Дата_в_числовому_форматі — це дата, місяць якої потрібно знайти. Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як ряд послідовних номерів і може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням числове подання 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях між цими датами дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Значення, які повертаються функціями YEAR, MONTH і DAY, подані за григоріанським календарем, незалежно від формату відображення значень дат, що постачаються. Наприклад, якщо формат відображення дати — за календарем хиджри, значення, які повертаються функціями YEAR, MONTH і
 • DAY, будуть пов'язані з відповідною датою за григоріанським календарем.

 

NETWORKDAYS (ЧИСТРАБДНИ) Повертає кількість робочих днів між датами поч_дата та кін_дата. Вихідні та свята не входять до цього числа. Функція NETWORKDAYS може використовуватися для обчислення оплати робітника на базі кількості днів, відпрацьованих у вказаний період.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

 • У меню Сервіс виберіть команду Надбудови.
 • У списку Наявні надбудови установіть прапорець Пакет аналізу та натисніть кнопку OK.
 • У разі необхідності виконайте інструкції програми установки.

Синтаксис:

NETWORKDAYS(поч_дата;кін_дата;свята)

Увага! Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Поч_дата — це початкова дата.

Кін_дата — це кінцева дата.

Свята — це необов'язковий список з однієї або декількох дат, які потрібно вилучити з робочого календаря, наприклад державні свята. Список може бути діапазоном клітинок, які містять дати, або масивом констант із датами в

числовому форматі.

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як ряд послідовних номерів і може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням числове подання 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях між цими датами дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Якщо один з аргументів не є припустимою датою, то функція NETWORKDAYS повертає значення помилки #VALUE!.

 

WEEKDAY (ДЕНЬНЕД) Повертає день тижня, який відповідає аргументу дата_в_числовому_форматі. День тижня подається як ціле в інтервалі від 1 (неділя) до 7 (субота), за замовчуванням.

Синтаксис:

WEEKDAY(дата_в_числовому_форматі;тип)

Дата_в_числовому_форматі — це число, яке відповідає даті, день тижня якої потрібно знайти. Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Тип — це число, яке визначає тип повернутого значення. Тип Число, яке повертається

1 або пропущено Число від 1 (неділя) до 7 (субота). Аналогічно попередній версії Microsoft Excel.

2 Число від 1 (понеділок) до 7 (неділя).

3 Число від 0 (понеділок) до 6 (неділя).

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як ряд послідовних номерів і може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням числове подання 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях між цими датами дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.

 

WEEKNUM (НОМНЕДЕЛИ) Повертає число, яке вказує, на який тиждень року припадає певна дата.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

WEEKNUM(дата_в_числовому_форматі;тип)

Дата_в_числовому_форматі — це дата в тижні. Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Тип — це число, яке визначає, з якого дня починається тиждень. За замовчуванням 1.Тип Першим днем тижня вважається

1 Неділя. Дні тижня нумеруються від 1 до 7.

2 Понеділок. Дні тижня нумеруються від 1 до 7.

Зауваження

Microsoft Excel зберігає дати як ряд послідовних номерів і може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням числове подання 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях між цими датами дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.

 

WORKDAY (РАБДЕНЬ) Повертає число, яке представляє дату, віддалену на вказану кількість робочих днів вперед або назад від дати (початкова дата). Робочі дні не включають вихідні та дні, визначені як свята. Функція WORKDAY використовується для виключення вихідних днів і свят у разі обчислення дат виплат, очікуваних дат доставки або кількості фактично відпрацьованих днів.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

WORKDAY(поч_дата;кількість_днів;свята)

Увага! Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

Поч_дата — це початкова дата.

Кількість_днів — це кількість не вихідних і не святкових днів до або після дати поч_дата. Додатне значення аргументу кількість_днів означає майбутню дату; від'ємне значення — минулу дату.

Свята — це необов'язковий список з одної або декількох дат, які потрібно виключити з робочого календаря, наприклад, державні свята. Список може бути діапазоном клітинок із датами або масивом констант із числовими

поданнями, які представляють дати.

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як ряд послідовних номерів і може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням числове подання 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях між цими датами дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Якщо будь-який з аргументів не є припустимою датою, то функція WORKDAY повертає значення помилки #VALUE!.
 • Якщо поч_дата плюс кількість_днів не є припустимою датою, функція WORKDAY повертає значення помилки #NUM!.
 • Якщо кількість_днів не ціле, виконується скорочення.

 

YEARFRAC (ДОЛЯГОДА) Обчислює частку року, яку складає кількість днів між двома датами (початковою та кінцевою). Функція YEARFRAC використовується для визначення частки річних гонорарів або зобов'язань, які припадають на вказаний період.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

YEARFRAC(поч_дата;кін_дата;базис)

Увага! Дати слід вводити з використанням функції DATE або як результат інших формул і функцій. Наприклад, слід використовувати DATE(2008;5;23) для 23-го травня 2008 року. Можуть виникнути утруднення, якщо дати вводяться як текст.

 

Поч_дата — це початкова дата.

Кін_дата — це кінцева дата.

Базис — це використовуваний спосіб обчислення дня. Базис Спосіб обчислення дня

0 або пропущено Американський (NASD) 30/360

1 Фактичний/фактичний

2 Фактичний/360

3 Фактичний/365

4 Європейський 30/360

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.047 сек.