Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок Еризіфальні або Борошнисторосяні гриби - Еrysiphales

VII

Порядок Тафринальні - Тарhrinales

Об'єднує виключно облігатних паразитів судинних рослин. Переважаючою стадією в життєвому циклі є розгалужений міцелій з двоядерними клітинами, який розвивається у міжклітинному просторі тканин рослини-господаря. Аски з аскоспорами утворюються щільним шаром на поверхні такого міцелію. Справжні конідіальні спороношення, як і у сахароміцетів, відсутні.

Порядок включає лише один рід - Тарhrina, до якого входить біля 100 видів.

Рід тафрина - Тарhriпа. До найвідоміших представників роду належить Тарhrina pruni – тафрина сливова. Гриб є облігатним паразитом рослин, який завдає великої шкоди плодівництву, уражуючи сливу, вишню, аличу, терен та ін. На сливі спричиняє утворення здутих, неїстівних плодів.

Клас Сордаріоміцети або Аскоміцети - Sordariomycetes (Аscomycetes)

Переважаючою стадією життєвого циклу є гаплоїдний розгалужений септований міцелій, гіфи якого складаються з одноядерних клітин. Статевий процес - гаметангіогамія, аскогони мають трихогіну. Аски унітунікатні, аскоспори звільняються активно. Сумки утворюються з дикаріонтичних аскогенних гіф, переважно - за способом гачка. Покриви аскоспор розвиваються з мембран навколоядерного мішка аску. Аски у сордаріоміцетів розвиваються у плодових тілах різних типів - клейстотеціях, перитеціях або апотеціях.

У межах класу анаморфи представників більшості порядків (за винятком пецицальних) мають добре розвинені конідіальні спороношення, які утворюються на гаплоїдному міцелії.

Сордаріоміцетів поділяють на порядки, в першу чергу, за типами плодових тіл, видозмінами міцелію (зокрема наявністю стром та їх забарвленням), наявністю конідіальних спороношень та частково - за екологічними особливостями. Провідними та найбільш важливими у практичному відношенні є сім порядків, які представляють три філогенетичні лінії в межах цього класу. Ці лінії розглядають як підкласи - Leotiomycetidae, Sordariomycetidae та Реzizomycetidае.

Порядок об'єднує виключно облігатних паразитів, які викликають захворювання вищих рослин, відоме під назвою «борошниста роса». У класі сордаріоміцетів це єдиний порядок, що має закриті плодові тіла - клейстотеції. Вони мікроскопічні, утворюються на міцелії, що розвиваються на поверхні листків вищих рослин. Сумки еризіфальних унітунікатні, але їх стінка має два шари, що не здатні рухатись один відносно іншого. Строми завжди відсутні. Конідіальні спроношення наявні.Рід мікросфера - Місrosphaerа. Найпоширенішим видом роду є Місrosphaerа alphitoides - мікросфера дубова (рис. 2). На листках і стеблах молодих пагонів дуба утворюється характерний білий борошнистий наліт з міцелію гриба та конідій. Живлення гриба відбувається за допомогою гаусторіїв, які проникають у тканину рослин. До поверхні листя та інших органів рослин грибниця прикріплюється спеціальними присосками - апресоріями.

У циклі розвитку мікросфери є дві стадії: конідіальна і сумчаста. Конідіальна з'являється на початку літа. Сумчаста стадія розвивається в кінці періоду вегетації.

 

Рис. 2. Місrosphaerа alphitoides: А - листок дуба, уражений борошнистою росою; Б - плодове тіло - клейстотецій; В - аски з аскоспорами; Г - конідіальне спороношення.

1 - придатки

Рід блюмерія - Blumeriа

Рід філактинія - Рhyllactiпіа

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1508; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. III. Порядок сдачи экзамена
 2. V. Порядок подання податкової звітності в електронній формі.
 3. Акционерные общества (понятие, виды, характеристика, порядок создания, права акционеров, органы управления и контроля).
 4. БК установлен общий порядок возникновения расходных обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
 5. БК установлен общий порядок возникновения расходных обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
 6. БК установлен общий порядок возникновения расходных обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
 7. Бойове завдання та бойовий порядок механізованого взводу у наступі
 8. Бойове завдання та бойовий порядок мотопіхотного відділення в обороні
 9. Бойовий порядок механізованого взводу
 10. Виды, методы, порядок предоставления социально-педагогической и психологической помощи.
 11. Виды, особенности и порядок заключения сделок на товарной бирже
 12. Виды, особенности и порядок заключения сделок на фондовой бирже

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.