Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бойове завдання та бойовий порядок механізованого взводу у наступі


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Механізованому взводу у наступі вказуються:

- об’єкт атаки;

- напрямок продовження наступу.

В окремих випадках, коли перед фронтом наступу противник не розвіданий, під час постановки бойового завдання по радіо, при наступі в лісі, а також в інших особливих умовах взводу може бути вказаний тільки напрямок атаки або напрямок продовження наступу.

Об’єктом атаки механізованого взводу, як правило, є жива сила в окопах або в інших фортифікаційних споруда, а також танки, гармати, протитанкові ракетні комплекси, кулемети та інші вогневі засоби противника, які розташовані в першій траншеї і у найближчій глибині перед фронтом наступу взводу.

Напрямок продовження наступувзводу визначається з таким розрахунком, щоб забезпечувалося виконання найближчого завдання роти.

З оволодінням визначеним об’єктом атаки взвод продовжує безупинний наступ у зазначеному напрямку, під час якого йому ставиться нове бойове завдання.

Бойове завдання взводу визначається рішенням старшого командира та залежить від характеру оборони противника, рівня його ураження і наявності засобів посилення. Взводу можуть придаватися гранатомети, протитанкові засоби, вогнемети. При виконанні бойового завдання механізований взвод в залежності від обстановки діє у:

- похідному порядку;

- передбойовому порядку;

- бойовому порядку.

Похідний порядок взводу – колона. Він застосовується на марші, під час переслідування, проведення маневру і повинен забезпечувати високу швидкість руху, швидке розгортання в передбойовий та бойовий порядки.

Передбойовий порядок – шикування взводу під час дій у пішому порядку для переслідування в колонах відділень, розчленованих по фронту (в лінію відділень), з метою скорочення часу на розгортання в бойовий порядок, меншої уразливості від ударів усіма видами зброї.

Бойовий порядок – шикування підрозділів для виконання бойових завдань в ході ведення бою.

Бойовий порядок повинен відповідати завданню, яке поставлене, і забезпечувати:

- повне використання бойових можливостей підрозділів;- надійне ураження противника на якомога більшу глибину його бойового порядку;

- швидке використання результатів вогневого ураження противника та вигідних умов місцевості;

- можливість маневру в ході бою;

- найменшу уразливість підрозділів від ударів усіх видів зброї;

- підтримування безперервної взаємодії та зручність управління підрозділами.

Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає в пішому порядку, може будуватися в одну або дві лінії.

При діях в одну лінію він складається з:

- бойових порядків відділень (бойових груп) з інтервалами між ними до 50 м;

- групи управління і вогневої підтримки, що діє за ними на віддаленні до 50 м;

- засобів посилення, які залишаються в безпосередньому підпорядкуванні командира взводу.

Під час наступу в дві лінії одне з відділень, група управління і вогневої підтримки діють за бойовими порядками відділень першої лінії на віддаленні до 50 м і виконують завдання щодо підтримки (прикриття) відділень першої лінії при подоланні загороджень, атаці противника і в ході наступу; знищення противника в траншеї; відбиття раптового нападу противника з флангу, а також може використовуватися для заміни відділень першої лінії, які зазнали втрат від вогню противника; здійснення маневру й атаки противника у фланг і тил та виконання інших завдань.

Група управління і вогневої підтримки взводу призначена для управління підрозділами і вогнем у ході наступу, підтримки (прикриття) відділень під час подолання загороджень під час атаки, знищення вогневих засобів, а також знищення противника, який знаходиться в траншеях або намагається залишити їх, відбиття у взаємодії з механізованими відділеннями й іншими вогневими засобами контратак противника і виконання інших завдань. Звичайно вона створюється у складі: обслуга кулемета, снайпер, спостерігач, 1-2 зв’язкових. До її складу, крім того, включається придані вогневі засоби, Управління групою здійснює командир взводу. Вона діє за підрозділами (бойовими групами), які наступають, на віддаленні до 50 м або, в деяких випадках, безпосередньо в бойовій лінії.

БМП (БТР) у залежності від обставин і рішення командира взводу можуть діяти разом із відділеннями, у складі груп вогневої підтримки або маневреної групи (групи бойових машин – ГрБМ).

Спостерігач, який призначається у взводі, веде спостереження за противником, за результатами вогню, за діями танків і доповідає результати спостереження командиру взводу. Він розташовується в3-10 м перед командиром взводу або біля нього. При переміщенні командно-спостережного пункту спостерігач пересувається першим у район, який визначив командир взводу.

Зв’язковий командира взводу спостерігає за сусідами, за положенням і сигналами командирів механізованих відділень, приданих і підтримуючих підрозділів, які знаходяться перед командно-спостережним пунктом. Він передає, за розпорядженням командира взводу, його накази встановленими сигналами або голосом, стежить за дотриманням вимог маскування особами, які прибувають на командно-спостережний пункт. Зв’язковий розташовується в 3-6 м від командира взводу і при всіх його пересуваннях пересувається разом із ним.

Другий зв’язковий спостерігає за діями БМП (БТР), за приданими і підтримуючими засобами, які знаходяться за командно-спостережним пунктом, за діями санітара-стрільця і підношувачів боєприпасів, а при відсутності радіозв’язку – і за сигналами командира роти. Він розташовується в 3-6 м за командиром взводу в укритті, що дозволяє непомітно для противника подавати сигнали в тил. При переміщенні командно-спостережного пункту він пересувається останнім, не припиняючи спостереження за сигналами командира роти.

В бойовому порядку механізованого взводу положення відділень у лінію частіше за все буде застосовуватися при атаці на відкритій місцевості та при прямолінійній побудові переднього краю оборони противника.

При веденні бою в глибині оборони противника, виходячи з характеру місцевості та дій противника, лінійне розташування відділень в бойовому порядку взводу, як правило, буде порушуватися. На відкритих флангах або на напрямках, де противник чинить опір, положення відділень може бути уступом вправо (вліво), кутом вперед (назад).Бойовий порядок механізованого взводу, який наступає на БМП (БТР), складається з:

- бойової лінії бойових машин з інтервалом міжними до 100 м;

- засобів посилення, які діють у бойовій лінії або за нею.

Під час наступу положення відділень у бойовій лінії може бути в лінію, кутом вперед, кутом назад, уступом вправо, уступом вліво.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Бойові можливості механізованого взводу у наступі | Порядок роботи командира механізованого взводу з організації наступального бою

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 7450; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.