Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура бази даних

Читайте также:
 1. L1.Т1.2. Типи технологічних зв'язків. Структура ХТС.
 2. V. Організаційна інфраструктура
 3. Абстрактний тип даних. 2
 4. Агропромисловий комплекс (АПК), його структура і функції
 5. Аналіз табличних даних
 6. Антигенная структура
 7. Антигенная структура
 8. Антигенная структура.
 9. Антигенная структура.
 10. Антигенная структура.
 11. Антигенная структура.
 12. Антигенная структура.

У СУБД MS Access структура бази даних є такою: об’єкти бази - таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі; різні інструменти для аналізу структури та перетворення бази даних – майстри. Майстри дають змогу створювати одну з типових баз даних, нові форми, запити, звіти, аналізувати таблиці баз даних і т. д.

Таблиці баз даних створюються користувачем для збереження даних, які стосуються об'єктів предметної області.

Форми призначені для введення, перегляду та коректування взаємозв'язаних даних у базі в зручному вигляді, який може відповідати звичайному вигляду документа. Форми можуть також використовуватися для створення панелей керування.

Запити створюються користувачем для вибирання потрібних даних з однієї або кількох взаємозв'язаних таблиць. За допомогою запиту можна також відновити, вилучити або добавити дані в таблицю чи на основі вже існуючих таблиць створити нові.

Звіти призначені для формування вихідного документа, що виводиться, як правило, на друкування.

Макроси містять опис дій, які мають бути виконані у відповідь на деякі події. Кожна дія реалізується макрокомандою.

Модулі містять програми, складені мовою Visual BASIC, які можуть розроблятися користувачем для реалізації нестандартних процедур під час створення додатків. Visual BASIC — це наочний графічний засіб об'єктно-орієнтованого програмування.

 

4. Властивості полів.

Кожна таблиця бази даних складається з стовпців(називаються полями) та рядків(називаються записами). Кожне поле має такі властивості:

§ Ім'я поля повинне задовольняти тим же вимогам, що й інші об'єкти бази даних: воно повинно містити до 64 символів, включаючи букви, цифри, пробіли і деякі спеціальні символи за винятком крапки, знаку оклику, знака наголосу і дужок. Пробіли дозволяється використовувати усередині імені поля, але не в якості першого його символу.

§ Тип даних; цей параметр визначає формати введення і відображення даних, а також використовується для перевірки правильності вихідних даних.

§ Опис є необов'язковим; якщо ви вирішите ввести сюди текст, це допоможе задокументувати базу даних. Це також допоможе вам і іншим, коли вміст таблиці відображається в режимі таблиці, оскільки текст опису для поточного стовпця з'являється ліворуч унизу на панелі задач. Максимальна довжина рядка цього поля 225 символів.

§ Нарешті, властивості поля для виділеного поля з'являються в нижній частині таблиці. Конкретні властивості для кожного поля варіюються в залежності від обраного вами типу даних. В основному ці властивості ви будете використовувати для більш детального визначення типів даних, припустимих для використання в кожнім полі. 

5. Типи полів

За замовчуванням кожному створюваному вами полю визначається текстовий тип даних з максимальною довжиною в 50 символів. Для кожного поля ви можете вибрати один з наступних типів даних:

§ Текстовий. Текстовий формат дозволяє вводити максимум 255 символів, включаючи букви, числа і знаки пунктуації. Цей тип даних також переважно для введення числових даних, що ви не припускаєте обробляти чи математично сортувати, зокрема податкові номери чи номери телефонів.

§ Поле MEMO. Цей тип даних дозволяє вводити довгі текстові фрагменти, до 64000 символів довжиною. Поля MEMO не допускають застосування форматування; вони найбільше корисні для заміток і описів, що перевищують 255 символів.

§ Числовий. Числовий формат дозволяє вводити тільки числові символи. У властивості поля Розмір можна точно визначити формат. Формат Байт є найбільш ефективним і найбільш обмеженим значенням, дозволяючи вводити цілі числа тільки в діапазоні від 0 до 255. Для збереження цілих чисел, позитивних і негативних, без дробових частин, виберіть формат Ціле (від -32768 до 32767) чи Довге число (від -2 147 483 648 до 2 147 483 647). Формати Одинарне з крапкою, що плаває, Подвійне з крапкою, що плаває, і Дійсне допускають уводити, відповідно, усе більш і більш точні числа з дробовою частиною.

§ Дата/час. Цей тип даних дозволяє вводити дату і час з використанням різних форматів і символів поділу розрядів. Для указівки формату дати в режимі таблиці використовуйте властивість поля Формат.

§ Грошовий. Грошовий формат подібний числовому формату, за винятком того, що значення завжди відображаються за допомогою заздалегідь установленого грошового символу, визначеного в аплеті Мова і стандарти папки Панель керування. Поле, якому визначений грошовий формат даних, може містити рівно до 15 цифр ліворуч від десяткової крапки і чотири цифри - праворуч від її; їхня кількість не можна змінювати.

§ Лічильник. Цей тип даних дозволяє заносити в поле послідовні цілі числа, що додаються в Access, коли ви вводите новий запис у вашу базу даних. Поля Лічильник звичайно використовуються для введення порядкових номерів і для первинних ключів.

§ Логічний. Цей формат використовується для полів, що можуть мати тільки одне чи два значення.. Для зміни відображуваних у цьому полі значень з Так/Немає на Істина/Неправда або 0/1 та інші використовується властивість Формат.

§ Поле об'єкта OLE. Цей формат дозволяє створювати поля для збереження малюнків, чи документів OLE-об'єктів, розроблених в інших додатках.

§ Гіперпосилання. Формат Гіперпосилання дозволяє вводити в поля, що викликаються клацанням миші, посилання на файли, папки й інші об'єкти Web. Кожне значення в поле цього типу даних може містити до 64000 символів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Субд Access | Майнове страхування. Режими роботи з Access

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 854; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.