Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

 

Залучення депозитів можливе шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів.

 

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку одноразово або серіями, іменними або на пред'явника, на вимогу або на строк.Ощадні (депозитні) сертифікати мають бути емітовані в паперовій (документарній) формі; можуть бути процентними, купонними або безкупонними; можуть бути номіновані як у національній, так і в іноземній валюті. Емітентами ощадних (депозитних) сертифікатів можуть бути лише банки – юридичні особи. Ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника, номінованими як у національній, так і в іноземній валюті, оформляються лише вклади (депозити) на строк більше ніж 30 днів.

Строк обігу ощадних (депозитних) сертифікатів установлюється від дати видачі сертифіката безпосередньо вкладнику (власнику сертифіката) до дати, з якої власник сертифіката отримав право вимоги вкладу (депозиту).

Розміщуються та погашаються ощадні (депозитні) сертифікати лише банком-емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали ощадних (депозитних) сертифікатів.Ощадний (депозитний) сертифікат, виписаний на користь юридичної особи, отримує в банку керівник підприємства або уповноважена на це особа. Сертифікат, виписаний на користь фізичної особи, отримує особа, яка внесла грошові кошти на вклад (депозит), або інша уповноважена на це особа згідно із законодавством України.

За умови настання строку вимоги вкладу (депозиту) банк здійснює платіж проти пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката.

За умови дострокового подання ощадного (депозитного) сертифіката до погашення банк сплачує власнику сертифіката суму вкладу (депозиту) та проценти, що виплачуються в розмірі як за вкладом (депозитом) на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів. У разі дострокового подання ощадного (депозитного) сертифіката на пред'явника, номінованого як у національній, так і в іноземній валюті, до погашення грошові кошти зараховуються банком на поточний рахунок вкладника, відкритий у цьому банку, і можуть бути видані або перераховані за розпорядженням вкладника на інший рахунок не раніше ніж через п'ять робочих днів після їх зарахування.

У разі настання строку погашення або дострокового погашення ощадного (депозитного) сертифіката банк здійснює платіж проти його пред'явлення та відображає цю операцію в бухгалтерському обліку аналогічно до операцій з повернення вкладів (депозитів).

Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними здійснюються для юридичних осіб лише в безготівковій формі, для фізичних осіб – як у готівковій, так і в безготівковій формі.Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком, обліковуються в розділі 33 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

 

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

 

Бухгалтерські проводки

 

1. Розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів з дисконтом:

Д-т 1001, 1200, 2600, 2620 – на суму номіналу сертифіката за мінусом дисконту

Д-т 3326,3336, 3346 – на суму дисконту

К-т 3320, 3330, 3340 – на суму номіналу сертифіката

 

2. Випуск ощадних (депозитних) сертифікатів з премією:

Д-т 1001,1200,2600, 2620 –на суму номіналу сертифіката плюс премія

К-т 3320,3330,3340 – на суму номіналу сертифіката

К-т 3327,3337,3347 – на суму премії

 

3. Амортизація дисконту протягом періоду від дати видачі сертифіката до його погашення:

Д-т 7052,7053,7054

К-т 3326,3336,3346

 

4. Амортизація премії протягом періоду від дати видачі сертифіката до його погашення:

Д-т 3327,3337,3347

К-т 7052,7053,7054

 

Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення вкладних (депозитних) операцій за балансовими рахунками вміщуються в окремі теки та зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Реєстраційні журнали (за умови ведення їх у документарній формі) та інформація на паперових носіях про розміщення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, виписана з реєстраційного журналу, який ведеться в електронній формі, зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах.

Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком 9820 "Бланки цінних паперів" в умовній одиниці 1 гривня.

Видані під звіт бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком 9890 "Бланки цінних паперів у підзвіті", а відіслані – за позабалансовим рахунком 9891 "Бланки цінних паперів у дорозі".

Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за позабалансовим рахунком 9812 "Погашені цінності". Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в банку протягом п'яти років, якщо інше не передбачено законодавством України.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 354; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.