Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Уроки позакласного читання, їх типи, види. Методика проведення уроків позакласного читання з української літератури
Читайте также:
 1. IV. ВСЕНАРОДНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ
 2. VI. СУД УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ
 3. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 4. Акція: сутність, етапи емісії, види.
 5. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
 6. Бизнес-план. Методика составления.
 7. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОПРИБУТКУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
 8. Вивчення літературно-критичних статей на уроках української літератури
 9. Види. Об’єкти та суб’єкти.
 10. Вимоги пожежної безпеки до організації і проведення масових заходів
 11. Винесення ухвали про проведення санації боржника. Функції та повноваження керуючого санацією
 12. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Тема: Види літературних занять

Лекція № 18

План

1. Уроки позакласного читання, їх типи, види. Методика проведення уроків позакласного читання з української літератури.

2. Уроки літератури рідного краю, методика їх проведення.

3. Факультативні заняття з української літератури. Мета, типи, специфіка проведення .

Література

1. Концепція літературної освіти в Україні // Українська мова та література. – 2002. - №11.

2. Наукові основи методики літератури / За ред. Н.Й.Волошиної – К.: Ленвіт, 2002. – 340 с.

3. Неділько В.Я. Вивчення української літератури в середній школі. – К., 1978.

4. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2000.

5. Соп’яненко К.Г. Вивчення української літератури у середній загальноосвітній школі: Курс лекцій: У 2 ч. – Глухів, 1999.

6. Федоренко В. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2006-2007 навчальному році // Українська мова та література. – 2006. - №21. – С. 3-12.

Позакласне читання є одним з важливих шляхів літературного розвитку і морально-естетичного виховання учнів. Розглядається воно як система, яка формує всебічно розвинену особистість учня.

Чинні програми з української літератури виділяють спеціальні години і подають список рекомендованої літератури. Проводяться уроки з позакласного читання з 5-го по 10-й клас, мінімальна кількість годин – 4 години на навчальний рік у кожному класі.

Мета уроків позакласного читання – прищепити любов до читання художньої, науково-популярної, критичної літератури, активізувати читацький досвід учнів, спрямувати читацькі інтереси школярів, стимулювати самостійне читання, виробити критерії оцінки творів мистецтва тощо.

Позакласне читання буває двох видів – це читання творів, рекомендованих програмою для самостійного читання та позакласного (цей вид читання – процес, керований вчителем), є ще стихійне читання книг, які дитина обирає самостійно, керуючись своїми уподобаннями, інтересами, внутрішніми потребами.

Із списком рекомендованої літератури для позакласного читання варто дітей ознайомити заздалегідь. Для цього можна використати змінні стенди у кабінеті української літератури(«Куточок читача»), де розмістити список із вказівкою класу, чи список продиктувати, скажімо, напередодні літніх канікул. На початку навчального року доцільно нагадати учням про необхідність читання оголошеної літератури. Дехто з учителів практикує ведення читацьких щоденників із метою якнайсерйознішого опрацювання учнями текстів творів. Читацький щоденник заповнюється довільно. Можна оформляти його у форматі таблиці, виділяючи такі рубрики:Таблиця 1. Рубрики учнівського читацького щоденника.

№ п/п Автор Назва книги Короткий зміст Головні герої і проблеми, порушені у творі

Читацькі щоденники доцільно перевіряти кілька разів на семестр, але це не повинно призводити до негативного оцінювання так, як ведення щоденника не є обов’язковим. З іншого боку перевірка читацьких щоденників стимулює самостійне читання і дає можливість здійснювати контроль.

У методичній літературі пропонуються різноманітні типи уроків позакласного читання, при цьому методисти розрізняють типи уроків для середніх та старших класів, що зумовлено відомими причинами.

Наведемо типи уроків, запропоновані сучасними методистами:

1. Н.Й.Волошина пропонує для середніх класів:

- урок виразного читання окремих творів;

- обговорення одного твору;

- узагальнюючі чи тематичні уроки;

- бібліотечні уроки або уроки культури читання.

Для старших класів:

- вступні;

- уроки рекомендації книг;

- поглиблене розуміння прочитаного;

- уроки вироблення навичок анотування і рецензування.

2. І.Забарський, В.Полухіна визначають такі види уроків для 5-6 класів:

-уроки-рекомендації книг;

- урок-бесіда за прочитаною книжкою.

Типи уроків методисти пропонують розрізняти залежно від вікових особливостей, завдань літературного розвитку школярів. Основні прийоми роботи на таких уроках – слово вчителя, бесіда, виразне читання, художній переказ, інсценування тощо, тобто форми роботи повинні бути спрямованими на розвиток мовлення учнів. Для 7 класу тип уроку, на їхню думку, змінюється відповідно до психологічних змін школярів.

3. В.Я.Неділько для 8-9 класів виділяє уроки таких типів:

- урок-бесіда за конкретним твором (який прочитали всі учні);

- уроки узагальнюючого характеру.

Найпоширенішими формами роботи на таких уроках методисти вважають бесіду за замістом прочитаної книги та оглядову лекцію тематичного характеру.

4. Є.А.Пасічник зазначає,що за змістом і формами роботи уроки позакласного читання можуть бути такими, як і звичайні уроки літератури. Учні дізнаються про життя і творчість відомих митців, учаться аналізувати конкретні твори чи групи, об’єднані тематично. Таким чином, проводяться уроки поглибленого вивчення окремих творів й узагальнюючого типу. Як зазначалося, основна мета уроків позакласного читання - активізувати читацький інтерес учнів до самостійного спілкування з книгою. Намагаючись охопити якомога більшу кількість самостійно прочитаних дітьми творів, учителі застосовують як звичні , традиційні форми уроків, так і нетрадиційні, зокрема уроки-вікторини, уроки-конференції, урок-спогад, урок-суд, урок-рольова гра, урок-дослідження, урок-екскурсія тощо.

Система роботи над змістом самостійно прочитаних книг, рекомендованих для позакласного читання, повинна бути спрямована на поглиблення літературних знань учнів, формування аналітичних умінь і навичок, на основі вивчення такого літературознавчого матеріалу:

- відомості про автора;

- історія написання твору;

- жанрові особливості;

- тема;

- назва;

- особливість композиції;

- сюжетні лінії;

- групування персонажів;

- проблематика;

- ідея;

- значення твору для авторського доробку тощо.

Наведемо приклади структур уроків позакласного читання, враховуючи вище

сказане про типи уроків та їх структури.

Після вивчення теми «Українські народні казки» у 5 класі на етапі узагальнення та систематизації знань учнів, можна провести урок позакласного читання на тему: «Що за диво ці казки!», структура може бути такою:

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 7595; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.