Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративні послуги, що надаються у сфері охорони здоров’я
Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність в сфері науки.
 2. Адміністративна відповідальність в сфері освіти.
 3. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері внутрішніх справ
 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері оборони та безпеки України.
 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері фінансів.
 6. Адміністративна відповідальність у сфері культури
 7. Адміністративна відповідальність у сфері охорони здоров’я
 8. Адміністративні послуги в сфері внутрішніх справ
 9. Адміністративні послуги в сфері науки.
 10. Адміністративні послуги в сфері оборони та безпеки України.
 11. Адміністративні послуги в сфері освіти.
 12. Адміністративні послуги у сфері фінансів.

В правовому полі використовується терміни послуги і адміністративні послуги в сфері охорони здоров’я, які несуть різне змістовне навантаження.

Адміністративні послуги в сфері охорони здоров’я – це результат здійснення владних повноважень адміністративним органом охорони здоров’я, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Основними напрямками надання послуг у сфері охорони здоров’я є:

- індивідуально-орієнтовані клінічні послуги;

- орієнтовані на населення масові послуги (стандартні послуги, які передбачають контроль за розповсюдженням інфекційних захворювань, вакцинацію тощо);

- послуги, орієнтовані на сім’ю, громаду, які стимулюють самодопомогу.

Слід перерахувати послуги у сфері охорони здоров'я:

· послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги;

· послуги у сфері охорони здоров'я людини;

· послуги лікувальних закладів;

· послуги з лікарської практики;

· стоматологічні послуги;

· послуги з охорони здоров'я людини інші;

· акупунктура;

· апітерапія;

· фітотерапія;

· мануальна терапія;

· ветеринарні послуги;

· послуги з соціальної допомоги [[145]].

Відмежування категорії «послуги» та «адміністративні» послуги ґрунтується на тому, що адміністративні послуги надаються публічною адміністрацією за зверненням фізичних або юридичних осіб і направлені на реалізацію їх прав, свобод та публічних інтересів.

В сфері охорони здоров’я визначено широкий перелік послуг. Вони мають свою специфіку визначену особливість самої сфери.

У числі адміністративних послуг, згідно із Постановою КМУ від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» у сфері охорони здоров’я надаються наступні адміністративні послуги:

1.Ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

2.Ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

3.Ліцензування на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю).

4.Державна акредитації закладів охорони здоров'я.

Надання адміністративних послуг в сфері охорони здоров’я є результат здійснення владних повноважень публічною адміністрацією, компетенція якої розповсюджується на сферу охорони здоров’я, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними, юридичними або іншими колективними особами прав, свобод і законних інтересів в даній сфері за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).Відповідно суб’єкти адміністративних послуг в сфері охорони здоров’я – це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які перебувають у їх управлінні.

Адміністративні послуги в сфері охорони здоров’я можна поділити на чотири групи, ті які надаються:

1. Міністерством охорони здоров’я України;

2. центральними органами виконавчої влади;

3. місцевими державними адміністраціями;

4. органами місцевого самоврядування.

Отже, в сфері охорони здоров’я надаються такі адміністративні послуги.

Міністерство охорони здоров’я України надає наступні послуги

видає дозволи на:

· застосування методів профілактики, діагностики й лікування;

· заняття народною медициною (цілительством), проводить медико-соціальну експертизу з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності особи;

· медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини;

· застосування в Україні лікарських засобів, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу;

· ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів, ввезення і вивезення зразків біологічного матеріалу та супутніх матеріалів, призначених для проведення доклінічних, клінічних випробувань і наукових досліджень;

· ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів у встановленому законодавством порядку;

· видає ліцензії суб'єктам господарювання незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування на право провадження господарської діяльності з медичної практики;

видає сертифікати:

· закладам охорони здоров'я, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, здійснює атестацію вимірювальних лабораторій у закладах охорони здоров'я, головних та базових організацій метрологічної служби МОЗ України;

· на виробництво лікарських засобів, лікарських засобів для міжнародної торгівлі, проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів тощо.

видає експертні висновки щодо:

· виявлення ступеня обмеження життєдіяльності особи;

· реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) і здійснює контроль якості лікарських засобів;

проводить державний реєстр:

· лікарських засобів, допоміжних речовин, лікарської рослинної сировини, лікувальної косметики, імунобіологічних препаратів, біоматеріалів.

В той же час, Державна служба України з лікарських засобів надає наступні послуги:

· ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

· галузеву атестацію лабораторій з контролю якості лікарських засобів;

· проводить атестацію провізорів і фармацевтів;

· щодо державної реєстрації медичних виробів;

· одноразові дозволи на ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів тощо.

Державна санітарно-епідеміологічна служба надає наступні послуги:

· дозволи, висновки, гігієнічні сертифікати, інші документи дозвільного характеру тощо.

Державна служба з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань надає наступні послуги:

· реєструє донорів крові та її компонентів;

· видає ліцензії на право провадження діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;

· реєструє ліцензіатів з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;

Державна служба України з контролю за наркотиками наступні послуги:

· ліцензує та переоформляє ліцензії на провадження діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

· ліцензує та переоформляє ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

· переоформляє ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

· ліцензує та переоформляє ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 905; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.166.228.35
Генерация страницы за: 0.003 сек.