Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання оперативно-розшукової діяльності
Читайте также:
 1. IV. ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ .
 2. V.1. Індивідуальні завдання
 3. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВА
 4. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності
 5. Бойовий порядок та бойові завдання в наступі
 6. Бойовий порядок та бойові завдання взводу в наступі, засоби посилення.
 7. Бойовий порядок та бойові завдання відділення в наступі, засоби посилення
 8. Бойовий порядок та бойові завдання підрозділів у наступі.
 9. Бойові завдання взводу в обороні
 10. Бойові завдання підрозділів у наступі
 11. Бойові завдання роти в тактичному повітряному десанті
 12. Види аудиту і аудиторської діяльності. Загальні методичні підходи до аудиторських перевірок

Завдання оперативно-розшукової діяльності визначені статтею 1 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність». Зазначені завдання поширюються на конкретних суб’єктів ОРД, які зазначені у статті 5 ЗУ «Про ОРД» і конкретизуються відомчими нормативними актами.

Виконання завдань ОРД, передбачених у статті 1 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, вимагає не тільки чіткого знання норм чинного законодавства та його неухильного дотримання на практиці, а й глибокого розуміння сутності оперативно-розшукової діяльності, знання закономірностей, за якими вона розвивається, цілей, що ставляться перед оперативними підрозділами у боротьбі з тяжкими злочинами.

Під поняттям „завдання” слід розуміти обсяг робіт, який необхідно виконати для досягнення поставленої мети, цілі, задуму.

Згідно ст. 1 ЗУ Про ОРД Завдання оперативно-розшукової діяльностіє пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Завдання оперативно-розшукової діяльності можна умовно поділити на стратегічні і тактичні.

Стратегічніполягають у забезпеченні оперативно-розшуковою діяльністю попередження та виявлення злочинів, умов та причин, які сприяють їх вчиненню.

Тактичні – у пошуку і фіксації конкретних фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою припинення їх правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки конкретних громадян, суспільства і держави.

Завдання оперативно-розшукової діяльності є складовою частиною завдань правоохоронних органів, здійснюючих оперативно-розшукову діяльність.

Всі завдання ОРД витікають з повноважень суб’єктів, які закріплені в Законах України „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про міліцію”, Податковому кодексі тощо, а також наказах та інструкціях, положеннях, що конкретизують ці завдання.

Так, у статті 348.2 Податкового кодексу України визначаються наступні завдання податкової міліції:

- запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;

- запобігання і протидія корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Аналіз змісту даних положень показує, що абсолютна їх більшість співпадає з завданнями оперативно-розшукової діяльності, закріпленими відповідним законом.

Текстуальний та схематичний аналіз статті 1 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” вказує, що в ній закладені найбільш важливі напрями дій, які в процес реалізації наповнюють зміст оперативно-розшукової функції.

Першими такими діями є пошук та фіксація фактичних даних. Пошук та фіксація найбільш наочно відображають і характеризують діяльність оперативних підрозділів. В них проявляються управлінські та інші процеси, а в кінцевому рахунку весь цей процес відображається в результатах роботи.

Пошук – активний, динамічний та організований стан оперативних підрозділів податкової міліції. Це інтенсивні оперативно-розшукові дії цих підрозділів, їх співробітників – сил оперативно-розшукової діяльності в цілому. Пошук здійснюється виключно з метою виявлення інформації (відмінностей), основним змістом якої є:

- Злочини, які готуються або скоєні;

- Особи, які готують або вже вчинили злочини;

- Особи, які переховуються від правоохоронних органів.

Усі три категорії інформації можуть бути різними за змістом, але вони повинні трансформуватися у фактичні дані, отримання яких є головним завданням співробітників правоохоронних органів та кримінального судочинства.

Фактичні дані –це інформація, відомості, які знайшли своє відображення у відповідних документах, матеріалах і характеризують дійсний стан чого-небудь (предмета, явища та інше). Якщо виходити з кримінально-процесуального закону, то на основі фактичних даних органи дізнання, попереднього слідства, суду встановлюють наявність або відсутність злочину та інших обставин, пов’язаних із ним. Фактичні дані повинні бути достовірними, а умови та способи їх отримання повинні відповідати встановленому порядку.

Фіксація –це закріплення інформації, предметів з метою використання їх в доказовому процесі. Оперативно-розшукова практика напрацювала сьогодні найрізноманітніші способи фіксації. Активно використовуються в цьому процесі оперативно-технічні засоби, досягнення науки і техніки. Зафіксовану інформацію потім трансформують в докази, а предмети – в речові докази.

Оперативні дані –це оперативно-розшукова інформація, яка відповідно зафіксована. Таку інформацію можуть використовувати тільки оперативні підрозділи. Переведена оперативно-розшукова інформація в категорію фактичних даних використовується органами дізнання, слідчими, судом як докази по конкретній кримінальній справі.

Здійснюючи оперативно-розшукову діяльність, оперативні працівники зобов’язані постійно враховувати те, що, незважаючи на її, переважно, негласний характер і різноманітність завдань, всі оперативно-розшукові заходи мають здійснюватись виключно в рамках чинного законодавства.

Завданнями оперативно-розшукової діяльності є виявлення конкретних об’єктів, які становлять оперативний інтерес, аналіз конкретних ознак кримінального зв’язку осіб , предметів, чи фактів зі злочином, визначення підстав правомірності і доцільності вжиття тих чи інших оперативно-розшукових заходів, встановлення допустимих меж втручання у правосуб’єктність особи, навіть якщо її причетність до протиправного діяння встановлена, визначення необхідних заходів для захисту прав особи, що задіяна в кримінальному судочинстві.

Завдання оперативно-розшукової діяльності можуть бути взаємопов’язані між собою, але в більшості випадків вони є самостійними. Кожне завдання вимагає застосування специфічних сил, засобів та методів оперативно-розшукової діяльності для його вирішення. У свою чергу вирішення кожного конкретного завдання потребує прийняття певного підсумкового рішення.

Аналіз змісту положень Законів України „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про міліцію” , Податкового кодексу та інших документів свідчить про те, що положення даних нормативних актів, які стосуються оперативно-розшукової діяльності існують в тісному взаємозв’язку, доповнюють і конкретизують одне одного. При цьому завдання, які закріплені у Законі України „Про оперативно-розшукову діяльність”, є ключовими. Здійснення їх є основним засобом роботи правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю і правопорядку в державі. Ефективність вирішення цих питань залежить від функцій, прав і обов’язків, що мають оперативні підрозділи і, які повинні проявлятись при їх реалізації, що протікає у відповідних формах оперативно-розшукової діяльності.

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 5367; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.