Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони

Читайте также:
 1. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 2. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі. Протипожежне водопостачання
 3. Адміністративно-правові засоби регулювання підприємництва
 4. Але всі ці заходи здійснювалися під су­ворим контролем центру, до якого згодом знову повернулися його командні функції.
 5. Аналіз руху робочої сили
 6. Аналіз чисельності , руху та використання робочої сили на підприємстві
 7. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили.
 8. Антимонопольні заходи держави
 9. В асептичному блоці необхідно забезпечити десятикратний обмін повітря за годину.
 10. Вади свіжого м 'яса та заходи щодо реалізації
 11. Векторна графіка і програмні засоби для її створення
 12. Вентиляція і ежекція повітря в гірничих виробках

Контроль за станом повітряного середовища на виробництві.

Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен проводитись: безперервний - для речовин І - ІІ класу небезпеки; періодичний - для речовин ІІІ... ІV класів небезпеки. Безперервний контроль за змістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен передбачати застосування систем самописних автоматичних приладів, що видають сигнал про перевищення рівня ГДК.

Для контролю концентрації шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень та робочих зон використовують наступні методи:

- експрес-метод, який базується на зміні кольору індикаторного порошку в результаті дії відповідної шкідливої речовини (газоаналізаторами);

- лабораторний метод, що полягає у відборі проб повітря з робочої зони і проведенні фізико-хімічного аналізу в лабораторних умовах;

- метод непереривної автоматичної реєстрації вмісту в повітрі шкідливих хімічних речовин з використанням газоаналізаторів та газосигналізаторів.

Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працюючих включають:

- вилучення шкідливих речовин в технологічних процесах, заміна шкідливих речовин менш шкідливими;

- удосконалення технологічних процесів та устаткування;

- автоматизація і дистанційне управління технологічними процесами та обладнанням, що виключає безпосередній контакт працюючих з шкідливими речовинами;

- герметизація виробничого устаткування, локалізація шкідливих виділень за рахунок місцевої вентиляції;

- нормальне функціонування систем опалення, загально обмінної вентиляції, кондиціювання повітря, очистки викидів в атмосферу;

- попередні та періодичні медичні огляди робітників, які працюють в шкідливих умовах;

- контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони;

- використання засобів індивідуального захисту.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення робочої зони.

2. Що називають мікрокліматом?

3. Назвіть параметри мікроклімату.

4. Які мікрокліматичні умови називають оптимальними, а які допустимими?

5. Назвіть прилади, якими контролюють параметри мікроклімату.

6. Перелічіть заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

7.На які класи небезпеки поділяють шкідливі речовини?

8. Як перевіряють вміст кількох шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

9. Які ви знаєте методи контролю за вмістом шкідливих речовин?

10. Назвіть заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони.

Література:

1. Я.І Бедрій, Ю.Л. Дешинський, Р.М. Івах, Л.А. Катренко, А.А. Краснощоких. Основи охорони праці — Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 337с. (с. 31-42)

2. В.Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О.В. Мельников. Основи охорони праці — Львів: Афіша, 2000.– 345с. (с. 101-129)

3. М.П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. Основи охорони праці – Київ: Каравела, 2004.—405с. (с. 137-164)

Викладач Винничук Г.Д.

Лекція №6

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин | Природне освітлення виробничих приміщень

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 7488; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 2. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі. Протипожежне водопостачання
 3. Адміністративно-правові засоби регулювання підприємництва
 4. Але всі ці заходи здійснювалися під су­ворим контролем центру, до якого згодом знову повернулися його командні функції.
 5. Аналіз руху робочої сили
 6. Аналіз чисельності , руху та використання робочої сили на підприємстві
 7. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили.
 8. Антимонопольні заходи держави
 9. В асептичному блоці необхідно забезпечити десятикратний обмін повітря за годину.
 10. Вади свіжого м 'яса та заходи щодо реалізації
 11. Векторна графіка і програмні засоби для її створення
 12. Вентиляція і ежекція повітря в гірничих виробках

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.