Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заняття № 1 «Основи бойових дій підрозділів повітряного десанту в тилу противника»

Тема № 3 «Основи бойових дій підрозділів повітряного десанту в тилу противника».

(Лекція)

Одеса-2010

 


 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Факультет підготовки офіцерів запасу

Кафедра аеромобільної підготовки

 

 

Прим. № 1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

службовець О.С.Масленчук

«_____» лютого 2010

Тема № 3 «Основи бойових дій підрозділів повітряного десанту в тилу противника».

Заняття 1 «Основи бойових дій підрозділів повітряного десанту в тилу противника».

(Лекція)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

аеромобільної підготовки

протокол від «25»лютого 2010р. № 3

 

Одеса-2010


Заняття перше. Основи бойових дій підрозділів повітряного десанту в тилу противника.

Вид заняття: Лекція.

Час: 2 години.

 

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНІ ЦІЛІ:

1. Ознайомити студентів з особливостями сучасного загальновійськового бою в тилу противника, характерними рисами та основними принципами його ведення.

2. Роз’яснити слухачам порядок розробки і ведення бойових документів, що розробляються командиром взводу (відділення) під час підготовки та в ході бою.

3. Ознайомити студентів з вимогами, що пред’являються до їх розробки.

4. Розвивати у слухачів рішучість і ініціативу при виконанні бойового завдання.

 

ПРИБЛИЗНИЙ РОЗРАХУНОК ЧАСУ

  Навчальні питання Час (хв.)
І Вступна частина.  
ІІ Основна частина.  
    Вступ.  
1. Особливості сучасного загальновійськового бою в тилу противника, сили та засоби для його ведення, характерні риси та основні принципи його ведення    
2. Види бою в тилу противника та їх коротка характеристика.  
3. Порядок розробки і ведення бойових документів.  
Заключення.  
ІІІ Заключна частина.  

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Матеріал лекції

2. Графопроектор «Лектор-2000» (проектор «Epson»)

3. Плакати

4. Слайди

5. Топографічні карти (схеми)

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойовий статут Сухопутних військ, ч ІІІ (взвод, відділення, танк). Київ. Видавництво «Варта», 1995, ст. 1-15, 36, 84.

2. Боевой устав воздушно-десантных войск, ч. ІІІ (взвод, отделение). Москва. Военное издательство, 1984, ст. 1-15, 53, 80.

3. Підручник «Тактика» (взвод, отделение, танк), книга І. Москва, Военное издательство, 1985, с. 20-33.

4. Навчальний посібник «Карта офицера». Москва, Военное издательство, 1985, с. 3-18.

 

Завдання студентам на самостійну роботу:

1. Вивчити та відпрацювати в конспектах особливості сучасного загальновійськового бою в тилу противника, сили та засоби для його ведення.

2. Вивчити порядок розробки і ведення бойових документів.

 

Методичні вказівки:

1. Заняття до даної теми та змісту заняття проводиться методом лекції у відведений час 2 години з використанням вказаних технічних засобів навчання, слайдів, плакатів та літератури.

2. При підготовці до заняття лектору необхідно з’ясувати, який матеріал відомий студентам з цієї дисципліни.

3. Напередодні проведення лекції, лектору необхідно уточнити місце проведення заняття (клас), та перевірити його готовність до заняття. В день проведення заняття перед його початком необхідно оформити класну дошку, підготувати необхідне обладнання, розмістити необхідні схеми.

4. Якщо заняття планується 1-ю парою, призначити студентів для проведення інформування на протязі 3 - хв. по діям в Україні та 3 - хв. по діям у Світі.

5. Напередодні лекції студенти повинні закріпити знання, одержані ними під час вивчення тактики на попередніх заняттях.

6. При проведенні вступної частини заняття після перевірки наявності студентів уточнити, як відсутні на занятті студенти законспектують лекцію, призначити відповідальних (командири відділень).

7. Під час викладання першого навчального питання при поясненні особливостей сучасного загальновійськового бою доцільно поставити проблему перед слухачами, які сили і способи боротьби з противником доцільно застосовувати для досягнення успіху в бою.

8. Розглядаючи друге навчальне питання доцільно звернути увагу на характеристику видів бою та вимог, що до них пред’являються.

9. При проведенні заключної частини заняття викладачу після доведення студентам завдання на самостійну роботу з підготовки до наступного заняття, необхідно нагадати студентам коли за розкладом будуть проводитися заняття у навчальних групах, а також який навчальний матеріал мати на самостійній роботі при підготовці до наступного заняття.

 

 

Хід заняття:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Під принципами бою розуміються стійкі керівні положення щодо організації та ведення бою частин і з'єднань, дотримання яких сприяє успішному виконанню бойових задач | Особливості сучасного загальновійськового бою в тилу противника, сили і засоби його ведення, характерні риси та основні принципи його ведення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 543; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.