Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Характерні особливості спеціальних способів друку

Спеціальні види та способи друку

Поняття спеціальних видів і способів друку є умовним, в багатьох випадках суперечливе і не має чітких науково обгрунтованих критеріїв. За сформованими традиціями до спеціальних видів друку відносять ті друкарські процеси (включаючи і друкарські форми) отримання графічної інформації, які відрізняються чимось від класичних видів і способів друку: складом друкарської фарби або будовою друкарської форми (відсутністю її), технологією задрукування матеріалу або ж використанням іншого матеріалу замість паперу. До розглянутих видів друку відносять друк багатьох груп продукції, наприклад:

· етикетно-пакувальної;

· зі стереоскопічним ефектом;

· текстурної на різних підкладках (імітує цінні породи дерева і т.д.);

· шпалер;

· задрукованих поліграфічними способами тканин;

· видань, виконаних рельєфно-точковим друком;

· перевідних зображень.

Високий офсетний друк (або типоофсет) - спосіб друку, в якому фарба переноситься з дрібнорельєфної форми високого друку на матеріал за допомогою пружньоеластичної гумовотканинної пластини. Цей спосіб має ряд переваг: зменшується час на підготовку машини до роботи, знижується тиск друкування і підвищується тиражестійкість друкарських форм.

Орловський друк - спосіб багатоколірного друку з однієї «збірної» друкарської форми, винайдений в кінці XIX ст. російським поліграфістом І.І. Орловим спеціально для друкування паперових грошових знаків та іншої продукції, яка повинна бути захищена від підробки. Ним було також сконструйована кілька типів четирьохфарбових друкарських машин.

Тампонний друк (тамподрук) - різновид глибокого офсетного друку, який характеризується непрямою передачею графічної інформації з друкарської форми 1 (рис. 8) на приймаючу поверхню 2 за допомогою проміжної ланки - тампона 3.

Рис. 6. Процес перенесення фарби за допомогою тампона: а - форма із фарбою і тампон; б - притиснення тампона до форми, очищення фарби; в - нанесення фарби на матеріал; г - відбиток; 1 - друкарська форма; 2 – матеріал, який задруковується; 3 – тампон.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класичні види та способи друку | Схеми технологічних процесів виготовлення форм
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 762; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.