Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальне поняття про референтські функції секретаря-референта

РЕФЕРЕНТСЬКІ ФУНКЦІЇ У РОБОТІ СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА

1. Загальне поняття про референтські функції секретаря-референта.

2. Пошук й опрацювання необхідної керівникові інформації.

3. Реферування в роботі секретаря-референта.

4. Редагування в роботі секретаря-референта.

5. Спічрайтерська діяльність у роботі секретаря-референта.

5.1. Особливості підготовки текстів письмових жанрів.

5.2. Особливості підготовки текстів усних жанрів. Промова для керівника.

 

 

Особливу групу функцій секретаря-референта становлять референтські функції, які складно однозначно визначити як документні чи бездокументні. З певною мірою умовності ці функції іноді визначають як функції з інформаційного забезпечення діяльності керівника.

До референтської складової насамперед належать такі функції:

а) знання книг, довідників та інших джерел, які містять необхідну для повсякденної діяльності керівника інформацію;

б) пошук і перегляд спеціальної літератури та періодичної преси за профілем діяльності фірми;

в) пошук та опрацювання необхідної керівникові інформації (за дорученням керівника);

г) реферування (конспектування) письмових матеріалів (публікацій у пресі, книг тощо) та усних виступів (доповідача, лектора, особи, що виступає по радіо, телебаченню, на мітингу й ін.) і підготовка інформаційних зведень про публікації в пресі, пов’язані з напрямом діяльності фірми, а також тематичних оглядів, рефератів за публікаціями в галузевих виданнях;

ґ) рецензування матеріалів ділового й наукового характеру в межах своєї компетенції;

д) складання документів ділового й науково-ділового характеру, зокрема:

- аналітичних документів: звітів, довідок для вищої інстанції або іншої установи, висновків, рекомендацій, зведених документів на основі довідок і доповідей (звітів) окремих структурних підрозділів установи або підприємства;

- рекламних документів: оголошень, рекламних текстів, буклетів, анонсів про продукцію, яку виготовляє підприємство; статей або заміток для опублікування в газеті або журналі;

е) спічрайтерська діяльність за дорученням керівника – підготовка матеріалів для усного виступу (доповіді, звіту) керівника, складання первісного варіанта усного виступу керівника (доповіді, звіту);

є) редагування та коригування власного та чужого рукопису, верстки, тексту, що готується до видання або перевидання;

ж) консультування керівника з багатьох спеціальних питань (експромтом або попередньо вивчивши їх);

з) орієнтування в інформації ділового й наукового характеру за напрямом діяльності фірми, підготовка й надання керівникові пропозицій та рекомендацій щодо стратегічних питань розвитку фірми (елементарна й доволі складна науково-дослідна робота маркетингового, раціоналізаторського чи іншого характеру для нагальних потреб компанії);

і) виступати (а в деяких випадках і діяти) від імені свого керівника за його дорученням, зокрема:

- приймати гостей і клієнтів фірми;

- їздити у відрядження для виконання відповідальних завдань керівника;

- вести роботу з набору персоналу фірми;

- організовувати роботу з паблік рилейшнз (зв’язків з громадськістю), зокрема давати інтерв’ю для радіо, телебачення або преси;

- вести ділові переговори й наукову дискусію (у межах своєї сфери).

Крім того, що референт повинен мати всебічну інформацію про співробітників фірми (телефони, адреси тощо), уміти розшукати необхідного керівникові співробітника не тільки в робочий, але й у вільний від роботи час, знати про найважливіші події в особистому житті співробітників (ювілеї, інші свята). У США та деяких інших країнах секретарі представляють своїх керівників на ювілейних та траурних церемоніях, вітають співробітників від імені фірми, вручають подарунки. Секретар-референт відповідає (письмово або телефоном) на всі запрошення (керівник відповідає особисто лише тоді, якщо не зможе бути на заході або церемонії). Секретар-референт готує квіти, подарунки, привітання співробітникам фірми, у трагічних ситуаціях (хвороба, автомобільна аварія тощо) організує потрібну допомогу (за дорученням керівника, а в разі його відсутності – і з власної ініціативи).

Обсяг референтських функцій у різних організаціях досить різний, але грамотно організувати роботу з інформацією повинен уміти кожен секретар-референт.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ІІІ. Кінець робочого дня | Пошук й опрацювання необхідної керівникові інформації
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1426; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.