Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування. Матеріальним втіленням фінансових відносин на рівні господарських суб’єктів є фінансові ресурси

Матеріальним втіленням фінансових відносин на рівні господарських суб’єктів є фінансові ресурси. Під фінансовими ресурсами розуміють акумульовані підприємством грошові кошти з різних джерел, які надходять у господарський обіг і призначені для покриття його потреб.

Класифікація та склад формування фінансових ресурсів підприємства:

 

Загальна сума фінансових ресурсів кожного підприємства складається з таких елементів:

- статутний капітал – основне первісне джерело власних коштів підприємства – сукупність коштів засновників, необхідна для функціонування підприємства, які вкладені в активи, а також майнових прав, що мають грошову оцінку. На його основі формується основний і оборотний капітал;

- резервний фонд утворюється на підприємстві за рахунок відрахувань від прибутку, використовується для покриття збитків, подолання тимчасових фінансових ускладнень (не менше 25% статутного і не менш 5% від прибутку);

- амортизаційний фонд утворюється в процесі використання основних засобів і нематеріальних активів за рахунок амортизаційних відрахувань, використовується для їх відтворення;

- форд розвитку концентрує кошти, які використовуються для розвитку виробництва;

- валютний фонд формується на підприємствах, які одержують виручка у валюті від експортних операцій або купують валюту для імпортних операцій;

- фонд оплати праці формується на підприємстві для грошових виплат працівникам за виконану роботу згідно з трудовим договором;

- фонд виплати дивідендів утворюється на акціонерних підприємствах один раз на рік для виплати акціонерам дивідендів за акціями.

Крім постійних грошових фондів на підприємствах можуть утворюватися оперативні тимчасові фонди.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається під час створення підприємства. У процесі своєї діяльності воно може додатково залучати фінансові ресурси.

Бюджетні асигнування можуть надаватися підприємствам (як правило, державним у таких формах: бюджетні інвестиції (виділення коштів на розвиток виробництва у вигляді капіталовкладень), державні дотації (виділення коштів на покриття збитків підприємства – коли збитковість є наслідком певної політики держави), державні субсидії (виділення коштів на вирішення певних завдань у рамках різного роду державних програм).

До позикових фінансових ресурсів відносять: банківський, бюджетний та комерційний кредити.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організаційні основи функціонування фінансів підприємств | Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 281; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.