Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ

Об'єктом правовідносин

Суб'єктом правовідносин

3 одного боку виступає власник або уповноважений ним орган, або фізична особа які є юридичними особами і мають можливість запропонувати певну роботу. З другого боку виступає працівник. Він повинен бути правоздатним і дієздатним. Трудова дієздатність особи наступає з 16 років, в окремих випадках, передбачених законом - 14-15 років.

Виступає сам процес праці, а також його результати. Крім результатів праці, об'єктом можуть виступати умови праці, процес роботи, трудова дисципліна та інші об'єкти, які регламентовані Типовим правилом внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором і КЗпП.

Зміст трудових правовідносин

Це юридичні суб' єктивні права і обов'язки учасників трудових відносин, а саме: права і обов'язки, які має власник або уповноважений ним орган і працівник. Сторони повинні взаємно поважати і виконувати юридичні обов'язки, які виникли в результаті укладання трудового договору.

 

Це - основний нормативний акт. До нього вносилися численні зміни та доповнення, пов'язані з переходом України до ринкових відносин, ринкової економіки.

Кодекс законів про працю України -регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючі зростанню продуктивної праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня трудящих, зміцненню трудової дисципліни, поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Кодекс законів про працю складається з 18 глав:

• Глава І. Загальне положення

• Глава II. Колективний договір

• Глава III. Трудовий договір

• Глава ІІІ-А Забезпечення зайнятості вільних працівників

• Глава IV. Робочий час

• Глава V. Час відпочинку

• Глава VI. Нормування праці

• Глава VII. Заробітна плата

• Глава VIII. Гарантії і компенсації

• Глава IX. Гарантії при покладанні на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

• Глава X. Трудова дисципліна

• Глава XI. Охорона праці

• Глава XII. Праця жінок

• Глава XIII. Праця молоді

• Глава XIV. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням

• Глава XV. Індивідуальні трудові спори

• Глава XVI. Професійні спілки, участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями

• Глава XVI.А. Трудовий колектив

• Глава XVII. Державне соціальне страхування

• Глава XVIII. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Кодекс законів про працю визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Трудові правовідносини | Дія колективного договору
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.