Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості використання прийменників

Читайте также:
 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. IV. З використанням відпрацьованого часу
 3. АВС-аналіз і XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.
 4. Адміністративно-правові відносини, їхні особливості та структура
 5. Алкіни. Їх властивості, добування та використання.
 6. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 7. Аналіз використання виробничої потужності
 8. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 9. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 10. Аналіз використання робочого часу.
 11. Аналіз використання технологічного обладнання
 12. Аналіз використання трудових ресурсів

Можливість вибору прийменника наявна не в усіх синтаксичних конструкціях. Використовується ця можливість звичайно для підкреслення певного відтінку думки (наприклад, напрям у середину чогось, перебування всередині чогось – при називанні транспортних засобів – позначається прийменником в(у)– їхати у вагоні, зайти в каюту; вид транспортного засобу без прийменника – поїздом, літаком, пароплавом, з прийменником на: на літаку та ін.).

Деякі з паралельних конструкцій набувають специфічного значення саме в ділових текстах, наприклад: за звітний період – за увесь час, взятий разом, як одно нерозчленоване ціле; у звітний період – протягом певного часу, за який звітуються.

Крім того, що такі прийменники створюють відтінки у значенні, вони ще й надають тексту певного стилістичного забарвлення. Наприклад, прийменники по лінії, з боку, в напрямку, з метою широко використовуються в діловому стилі і мають “канцелярське”, тобто офіційне, беземоційне забарвлення.

У переважній більшості випадків вибір прийменника визначається мовною традицією; він зумовлений також і конкретним текстом (лексико-граматичні зв’язки окремих слів, які сполучаються). Так, наприклад, конструкції з натипу на місцеві потреби – і для місцевих потреб різняться відтінками думки: на – вказує сферу вживання, для – мету.

Традиційно закріпилося вживання прийменника против діловому мовленні із значенням “порівнюючи з чимось”: Збільшити обсяг виробництва у 2 рази проти 2001 року. Якщо ж у реченні один з порівнювальних компонентів стоїть у вищому ступені, тоді прийменник проти не вживається (неправильно: Ярових посіяно на 20 га більше проти озимих; треба – ніж озимих, чим озимих).

Прийменник завдяки(вживається з давальним відмінком: завдяки зусиллям колективу) має відтінок значення дякуючи, тому коли йдеться про причини, що заважають чомусь, він замінюється прийменником через.

Прийменники в – нарозрізняються не лише за змістовими відтінками, а й за традицією вживання, наприклад: вчитися в школі, технікумі, інституті, університеті та ін.; але працювати на заводі, на підприємстві, на складі та ін.

Прийменник всупереч вживається лише з давальним відмінком (вживання з родовим відмінком – прояв незнання норм).

Українське ділове мовлення послуговується такими прийменниковими і безприйменниковими конструкціями:

-з прийменником ЗА: за свідченням , за власним бажанням, за дорученням, за наказом, за вказівкою, менеджер за професією;

-з прийменником НА: на замовлення, на вимоги, на пропозицію, на мою адресу;

-з прийменником З (ІЗ): з питань комерційної торгівлі, з ініціативи , курс лекцій з вищої математики, з багатьох причин, з певних обставин, спеціаліст з проектування споруд, комітет з питань сприяння малим підприємствам і підприємцям;-з прийменником ДЛЯ: курси для вивчення іноземних мов, комісія для складання актів, комісія для країн південної частини Тихого океану;

-з прийменником ПІСЛЯ: після одержання посвідчення , після повернення;

-з прийменником У (В): прийшов у службових справах, в усіх напрямках;

-з прийменником ПО: черговий по району, наказ по відділенню, колеги по роботі , по можливості;

-з безприйменниковою конструкцією (з орудним відмінком іменника): повідомити телефоном, молодший віком, великий обсягом, переказати телеграфом.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Особливості використання прийменників

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 75; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.67.164
Генерация страницы за: 0.007 сек.